Attackerna mot lagar och kollektivavtal duggar tätt….individen ska ställas utanför och ensam

I veckan avslöjade en Folkpartist att anledningen till den alltmer försämrade arbetsrätten är att arbetsgivare inte ska åläggas skyldigheter i lag gentemot facket såsom informationsplikt etc, och nu är arbetsgivarorganisationen Almega i sitt esse och vill ha ”full individuell dispositivitet” i kollektivavtalen.

Almegas önskan skulle innebära att kollektivavtalen bara är en rekommendation och att arbetsgivare och arbetstagare kan komma överens om vad som helst utan att bry sig om avtalen, exempelvis kan lönen sänkas och övertid tas ut utan ersättning.

Men fredsplikten vill man ha inskriven i avtal såklart….tro inget annat. Arbetsgivaren ska kunna pressa anställda till vad som helst men ändå ska förbud mot strejk gälla.

Detta står nu Farmaciaförbundet inför i sina avtalsförhandlingar med Almega.

Förhandlingschef,  Tero Huhta på Farmaciaförbundet säger till TCO-tidningen: ”Avtalet riskerar att enbart bli en rekommendation och individuella förhandlingar förändrar maktbalansen totalt.
Trycket på den enskilde anställde blir enormt i en tid när våra medlemmar ständigt får höra att det inte finns pengar.
 Som nyanställd är du inte så kaxig när du ska förhandla med arbetsgivaren.

Nä och det är just detta som arbetsgivarna är ute efter liksom Borgarna….att försvaga facket och kollektivavtalen så att individen ställs utanför och ensam.

Och så säger en del att facket ska vara partipolitiskt obundna och samarbeta med ex. även Borgarna!!  Hur skulle det se ut tror ni?!! Finns inte en tillstymmelse till samförstånd om vad som är bra villkor för arbetarna.

Arbetsgivarna och Borgarna samverkar för att de tycker lika och är samma skrot och korn…..där ingår inte vi för vi vill istället stärka kollektivavtalen och medlemmars möjlighet att få hjälp av facket. Vi vill ha kvar en stark och bra arbetsrätt.

Vi vill helt enkelt vara ”Starka Tillsammans” medan Borgarna vill ha oss utanför och ensamma………

Published in: on 29 februari 2012 at 12:03  Comments (2)  

Avslöjar den riktiga anledningen om förändring av arbetsrätten och den förvånar inte.

Regeringen kommer att lägga ett förslag den 20 mars angående en förändring av studieledighetslagen som skulle innebära minskat fackligt inflytande vid av arbetsgivaren uppskjutna  fackliga studier.

De har hela tiden gömt sig bakom administrativa kostnader för arbetsgivarna och att det är anledningen till förändringen men nu har den riktiga anledningen kommit fram. Ingen av oss i de fackliga leden är speciellt förvånade över att det handlar om att ge arbetsgivaren mer frihet att göra som de vill utan att lagligen vara tvungna att förhandla med facket.

Svaret kom från en riksdagsledamot tillhörande Folkpartiet i ett mail till en IF Metallare som undrade varför de vill förändra studieledighetslagen. Han svarar bl.a. såhär:

I den nya föreslagna lagen om rätt till ledighet för utbildning finns även en bestämmelse om att en arbetsgivare genast ska underrätta arbetstagaren om sitt beslut om att skjuta upp ledigheten och skälen för det. Däremot finns det inte någon skyldighet från arbetsgivarens sida att i denna situation underrätta arbetstagarorganisationen.

Skälen till detta är att en arbetsgivare i lag inte bör åläggas skyldigheter om det inte är nödvändigt för att uppnå ett visst syfte, bland annat eftersom sådana krav kan ge upphov till onödiga administrativa kostnader”.

Läs igen vad han svarar och ni förstår.”…….att en arbetsgivare i lag inte bör åläggas skyldigheter om det inte är nödvändigt

Vad menar han!!?? En arbetsgivare ska inte i lag åläggas skyldigheter att förhandla med eller informera  facket. Så när en arbetsgivare säger upp personal ska det så småningom inte finnas någon laglig skyldighet för arbetsgivaren att överhuvudtaget kontakta facket?!! Bara om arbetstagaren är missnöjd efteråt……..och då är det troligen alldeles försent.

Nänä den gubben kommer inte att gå….vi kommer att fortsätta protestera mot försämringarna i arbetsrätten tills regeringen backar.

Och sen 2014…….då väljer vi en ny regering där Stefan Löven är statsminister och riksdagsmajoriteten vet värdet av att arbetstagare har rätt till att företrädas av facket, nyttan med en jämbördig förhandlingspart och att det inte alls är administrativt krångligt.

Published in: on 27 februari 2012 at 13:52  Comments (3)  

När folk står upp rakryggade för åsikten och stöttar sina kamrater mitt i fighten….då först finns styrkan.

I takt med att samhället blir hårdare blir folk  mer osäkra och svaga.

Vad är folk rädda för?? Håller vi ihop är vi starka tillsammans men om vi var och en spretar iväg och i den ensamme svagheten ger vika för det som trampar på oss, så blir vi definitivt nertrampade.

Ledaren ska inte behöva vända sig om och kolla om folket är med……förtroendevalda ska inte behöva se sig omkring efter sina egna i organisationen……medmänniskan ska inte behöva leta efter vännen som ställer upp i alla väder.

Men när sånthär ändå sker så finns det ord för det och det är osäkerhet och brist på styrka.

Folk är helt enkelt rädda för att stå för sin åsikt för tänk om andra inte håller med…….då är styrkan inte tillräckligt stor. Vissa är helt enkelt rädda för att få obehag själva om de visar att de stöttar och väljer sida……då är styrkan inte tillräckligt stor. En del är så törstande efter egen bekräftelse att de inte kan unna andra framgång utan att känna bitterhet……..då är styrkan inte tillräckligt stor.

Orsaken är brist på gemensam styrka och osäkerhet om att vi alltid är starkast tillsammans.

När folk står  upp rakryggade för åsikten och stöttar sina kamrater mitt i fighten och det inte duger att ge upp eller att se till egna intressen……då finns styrkan och då försvinner osäkerheten.

Published in: on 19 februari 2012 at 16:09  Comments (1)  

”Starka Tillsammans”. Kom igen nu….nu räddar vi resten av studieledighetslagen också!

Genom att hålla ihop och genom att vara ”Starka Tillsammans” kan vi uppnå vad som helst.

Det är lika viktigt att stå upp för någon som blir utsatt eller illa behandlad som det är att stå ihop tillsammans för att driva igenom en viktig fråga eller synpunkt.

Arbetsgivarna med nuvarande regering i spetsen gör allt för att splittra oss. Splittra så att vi ska få så mycket svårare att hålla ihop och mycket svårare för en enskild medlem att få hjälp och stöd av facket. De gör detta under en täckmantel och låtsas som att de bara vill göra allt enklare att administrera.

De ändrade semesterlagen, arbetstidslagen, arbetsmiljölagen och är nu ute efter studieledighetslagen.

Förändringen i studieledighetslagen som regeringen kommer att lägga förslag på i mars är att de vill runda facket och bara ha informationsplikt till arbetstagaren om de vill skjuta på studierna i två veckor.

MEN VAD ÄR DET SOM ÄR DET JOBBIGA?!?!

HUR SVÅRT KAN DET VARA att även i fortsättningen ta dessa diskussioner med den lokala fackliga organisationen?!

Vi lyckades genom gemensam kamp och genom att vara ”Starka Tillsammans” hindra det ursprungliga förslaget till en än mer uppluckrad och försämrad studieledighetslag. Vi mailbombade borgarnas riksdagsledamöter, vi protesterade högljutt när vi kom åt och framförallt……vi höll ihop och lät ingen trampa på oss.

Kom igen nu alla fighters!! Nu gör vi det igen…..låt oss visa att vi är oerhört ”Starka Tillsammans”…..nu räddar vi resten av studieledighetslagen också!!

 

Published in: on 13 februari 2012 at 7:54  Comments (1)  

Tydligen behöver Svenskt Näringsliv uppdatera sina kunskaper om LAS.

Ja det är sannerligen vad man kan konstatera när man läser deras regionchefs debttartikel  i ekuriren i veckan. Hon skriver där en hel drös med osanningar som är livsfarligt om folk i allmänhet men ungdomar i synnerhet tror på.

Hon ondgör sig över turordningsreglerna i LAS……ingen nyhet utan det gör hennes kolleger titt som tätt och mina kommentarer är heller inte nya. Men det är oerhört viktigt att fortsätta säga emot Svenskt Näringsliv när de försöker att slå blå dunster i ögonen på folk.

För om vi slutar att säga emot är det som att vi stillatigande har accepterat deras tokerier som en slags sanning.

Vad som gör mig extra upprörd i hennes artikel är den brist på kunskap som hon låtsas ha då hon skriver:

Förklaringen till att just den svenska ungdomsarbetslösheten är så hög har att göra med bland annat lagstiftning och löner. Lagen om anställningsskydd, LAS, som i första version tillkom 1974, värderar både ålder och anställningstid framför kompetens. Förutom LAS är det också oroväckande med LO:s fokus på att höja ingångslönerna ytterligare. Forskning visar att höga ingångslöner försvårar för unga och andra som saknar arbetslivserfarenhet att få jobb eftersom de ökar trösklarna in på arbetsmarknaden.

Två rejäla osanningar som hon antingen låtsas vara  okunnig om eller med medveten snedvinkling försöker att lura i folk.

Fel nr 1: Turordningsreglerna i LAS tar nämligen inte alls hänsyn till enbart ålder och anställningstid istället för kompetens. Det krävs tillräckliga kvalifikationer för att kunna hävda anställningstiden.

Fel nr 2:  Det finns inte alls bevis för att höga ingångslöner missgynnar ungdomar. Tvärtom finns det klara bevis på att regeringens subventioneringar arbetsgivaravgifterna för anställningar av ungdomar inte alls har gett ungdomar jobb. Det är alltså redan idag billigare att anställa ungdomar men arbetsgivaren anställer dem inte i allafall.

Utbildning är nog lösningen för denne chef på Svenskt Näringsliv och utbildning är definitivt lösningen på ungdomars problem att få jobb.

Published in: on 11 februari 2012 at 11:59  Comments (1)  

Vad som ger energin och kraften att fortsätta den fackliga kampen

Många har vi ibland suckat och pustat när vi tycker att vi kör huvudet i väggen och kampen känns tung och målen oöverkomliga.

Vad som är absolut bästa energikicken i sådana lägen är väl när man ser ljuset tändas i ungdomars ögon. När man ser att det fackliga budskapet sjunker in och aha-upplevelsen infinner sig. När en 22-åring säger att det är coolt med facket och att det är häftigt att vara med.

Denne 22-åring och hans tvillingbror finns på ett företag och de har båda precis fått fackliga uppdrag i klubben. De ser upp till klubbordföranden som får ”ta skit” för dem alla ibland.

-”Men han är cool och tar skit och sen  fortsätter han kampen…..kampen för oss och våra villkor. Vi är så glada över att han är vår ordförande och har fått igång det fackliga arbetet på företaget. Det händer bra grejer här nu. Vi är också så glada över att du finns och har hjälpt oss”, säger han till mig.

De orden från en ungdom är tillräckligt för att ladda alla batterier och för att känna att det är värt allt slit. Det får mig också att bli än mer övertygad om att det är därute vi måste finnas….därute jag vill vara mitt i smeten.  Finnas för att prata om och visa ungdomar och äldre vad meningen med facket är och att man kan påverka bara man håller ihop och kämpar.

Det har verkligen denna klubben fått göra. De har fått kämpa mot en arbetsgivare som tror att han kan trampa på anställda hur som helst. Med en stark ordförande och en oerhörd kämparvilja i gänget så når de framgång….lite lite i taget. Men det är ju så fackligt arbete fungerar…..man kämpar hårt och vinner lite mark i taget.

Och det är då man får energin och kraften att fortsätta den fackliga kampen.

Published in: on 07 februari 2012 at 11:45  Comments (1)  

Genom eld och vatten och denna gången har vi lärt oss och kommer att finnas där..

Vår förbundsordförande som blev partiordförande och stoltheten sväller över hos alla oss som vet vem Stefan Löfven är och som har haft förmånen att lära känna honom.

Han denne otroligt engagerade och kompetente  man har nu kastats in i ett uppdrag som jag är övertygad om att han klarar men som först kommer att utsätta honom för hårda prov.

Första provet som media utgör……..för hur trist det än är så får jag konstatera att media styr mycket av folkets åsikter…..kommer direkt och skoningslöst där de inte drar sig för att lämna ut alla uppgifter om hela Stefans familj oavsett vad det handlar om. Fast media hittar såklart inga snaskiga historier och de tvingas skriva det positiva som är och som omger hela Stefan Löfven.

Löfven efterträder Juholt…..två fantastiska män som båda brinner för samma sak: den lilla människan och att samhället ska finnas för alla, oavsett vad du tjänar.

Juholt var mannen som verkligen lyfte upp våra frågor på den politiska dagordningen och diskuterade arbetarnas villkor. Jag hoppas att han nu ändå kommer att finnas i närheten och orka fortsätta driva dessa frågor.

Löfven är mannen som har levt med och i våra frågor i hela sitt liv och kommer att fortsätta Juholts arbete med att lyfta upp dem på den politiska dagordningen. Han är mannen från facket och cirkeln sluts nu mellan arbetarna-facket-partiet  och därför är Löfven rätt man för jobbet.

Media och till slut också folket gick illa åt Juholt och jag kan inte sluta att fråga mig vart vi andra var. Varför stod vi inte bakom, bredvid och framför den ledare vi valt. Varför kämpade vi inte hårdare för den politik denne ledare stod för??

Men vi har lärt oss något oerhört viktigt nu.  Med Löfven blir det annorlunda…..oavsett hur hårt det blåser så kommer vi att finnas där. Genom eld och vatten följer vi och absolut lojala mot den ledare som valts och mot den politik vi står för.

Vi IF Metallare kommer såklart att sakna Stefan Löfven som förbundsordförande men vi kommer att finnas bakom, bredvid och framför Stefan Löfven i kampen oavsett vart han befinner sig.

Vi kommer att hjälpa honom att kasta ut Reinfeldt och Alliansarna ur Rosenbad 2014.

Jag är alltid stolt över att vara IF Metallare och Socialdemokrat  men just nu är det sådär extra stort och jag är sprickfärdig av stolthet!!!

Published in: on 28 januari 2012 at 9:53  Comments (1)  

Tänkte inte skriva om detta men kunde inte låta bli…..för jag VILL HA JUHOLT TILLBAKA!

Hur kunde vi!!?? Hur kunde vi låta detta hända…..vart fanns vi när Juholt behövde oss som mest!?!?

”Media rules” har fått en helt ny innebörd nu. Media bestämmer vem som blir partiledare och vilket parti folket ska rösta på.

Media har ett tydligt uppdrag och de går fram som ångvältar.

Håkan Juholt var livsfarlig för Reinfeldt och det visste både media och Alliansen. Juholt hade krossat allt motstånd på väg till valseger om inte media lagt näsan i blöt och förvänt svenska folket.

Lägligt när opinionssiffrorna började visa att Socialdemokraterna var på väg om Moderaterna så kommer medias hets och påstådda händelser om Juholt. Hemliga källor både i och utanför partiet verkade läcka som såll och uppgifter om än det ena värre än det andra dök upp.

Är det inte lite märkligt ändå att just de uppgifter som dök upp handlade om bidrag. Just  det ordet och begreppet som borgarna alltid försöker att kasta i ansiktet på oss och som de försöker få oss på fall med.  Partiet med bidragslinjen har de sagt.

Är det inte också märkligt att Aftonbladet nu skriver att LO var de som höll i yxan?

Varför skulle LO ”hålla i yxan” och försöka få bort den man som stod upp för arbetarna?? LO och alla vi andra vet att vi i Juholt hade en partiledare som äntligen ordentligt tog upp just LO:s och arbetarnas frågor på dagordningen.

Minns då allt surr från Borgare, företagare m.fl som  sedan senaste valet uttryckt en åsikt om att LO och partiet borde kapa banden.

Visst kommer detta då lägligt för borgarna att LO påstås ”hålla i yxan”.  Den bästa kilen mellan partiet och LO som tänkas kan, om folket förmås tro att LO offrar sin egen kämpe på altaret.

Denna mediastrategi och hot mot demokratin såg vi ju allihopa. Men vart var vi då när vår partiledare behövde oss som mest?!  Ja inte stod hela massan bakom med solidaritet och kampviljan där för att visa stöd för den partiledare vi valt.

Pinsamt och skämmigt av folket! Och jag VILL HA JUHOLT TILLBAKS!

Published in: on 22 januari 2012 at 12:13  Comments (1)  

Håll käften och dra åt helvete!

Ja rubriken är det som drar ögonen till själva texten. Men vad är det vi håller på med nuförtiden? Låter vi rubriker och halvsanningar ta över det som är viktigt…….själva sakfrågan?

Tidningarna har under dagen varit full av anklagelser mot Håkan Juholt om vad han sa och vad som stämmer med den tekniska detaljverkligheten. Alla debatterar på ett eller annat sätt detta faktum att Juholt sa något om att SD varit i maskopi med Alliansen i en försvarsfråga.

Men hur många av oss debatterar själva sakfrågan eller ens minns den? Ja just det….frågan det var tal om och handlade om nedläggningen av värnplikten.

Den frågan kommer helt bort i medias och folkets debatter och i fikarummens samtal idag. Så trist att folket går på medias utspel också om Juholts vara eller icke vara. Såklart att han kan komma igen……han är här och det är partiets övriga delar och anhängare som inte har styrkan nog att stå emot halvsanningar och orelevanta upplysningar.

Aftonbladets Melin skriver idag: ”Man vet inte vem det är mest synd om. Håkan Juholt eller Socialdemokraterna”

Ja kanske till henne är rubriken riktad. Det är inte synd om vare sig Juholt eller oss andra. Det är synd om dem som tvivlar och om dem som Melin som skriver sin dagliga skit!!

Så det som behöver göras är att folket måste stå upp för vad de tror på…..inte för vad någon säger åt dem att tycka om någon person…..eller för vad någon hittar på för halvsanning för att dölja sakfrågorna.

Vi Socialdemokrater måste hitta ordet Lojalitet och dess rätta innebörd. Ha gärna intern kritik men rikta den internt och inte ut i det blå.

Lojalitet betyder också att stå upp för det man tror på i alla väder och då särskilt i vårt fall när det blåser Blåväder!!

Published in: Okategoriserade on 17 januari 2012 at 10:51  Comments (8)  

Centern vill kombinera arbetslinjen med sparandelinjen

Annie Lööf säger att sparande på banken inte ska vara en klassfråga. Hur hon tänker sig att alla de som inte idag har råd att faktiskt kunna lägga undan och spara pengar ska kunna det bara för att det lönar sig mer att spara framgår inte och förmodligen har hon inte tänkt så långt?

Hon säger till Aftonbladet:Om vanliga människor får behålla merparten av ­avkastningen från aktieutdelningar och bankkonton blir det betydligt roligare att regelbundet ­spara pengar för framtida utgifter och ­behov.”

Omkring 30 procent av svenskarna uppger i en Sifo-­undersökning att de har mindre än 10 000 kronor på banken för oförutsedda utgifter.

Ja det finns en anledning till detta som Annie inte har begripit.  En anledning som inte alls gör det roligt med sparande.

Det finns nämligen människor idag som faktiskt inte har råd att lägga undan pengar och i en del av fallen beror det på att de av någon anledning inte kan jobba.

Och vad kommer Annie med för lösning? Jo en lösning för dem som har jobb och redan idag möjlighet till ett sparande. Istället borde hon komma med en lösning för hur alla ska få ett jobb. Det går inte längre att ha skygglappar på och tro att allt löser sig med olika linjer av idioti.

Published in: on 12 januari 2012 at 17:06  Comments (1)