Annie…..get your hands off!! Lönebildningen är inte för politiker att lägga sig i.

Centern genom främst Annie Lööf går till rejält angrepp mot löntagarna och menar att alla ingångslöner måste sänkas med 20-25%.

Ska man skratta eller gråta? Egentligen borde man skratta då Centern med sin arbetarfientliga politik nu verkligen har slagit i sista spiken i sin regeringskista. Men det är ytterst sorgligt att det i 2012-års Sverige finns människor/politiker som vill förpassa arbetare tillbaks till 1800-talet.

Tillbaks till den tiden då konkurrensen om jobben var så hårda att arbetarna bjöd under varandra i lön för att kunna köpa bröd och mjölk för dagen. Tillbaks till den tiden då arbetarna skrämdes till tystnad…….ingen vågade tala om dåliga arbetsförhållanden eller en usel lön av rädsla att arbetsgivaren bytte ut dem mot tysta fogliga arbetare.

Det är idag redan billigare att anställa ungdomar och arbetare utan erfarenhet då avtalens ingångslöner är lägre än genomsnittet och då staten redan subventionerar nyanställningar av ungdomar.

Arbetsgivarna anställer inte för att det är billigt utan för att de behöver!!

Arbetsgivarna är ena parten i den Svenska modellen som förhandlar lönebildningen i detta landet och den andra parten är facket.  Vi har tillsammans förhandlat fram dagens löner och vi har gjort det under ansvar där vi varit överens om att det är rimliga villkor. Det är inte för politiker att lägga sig i dessa partsförhandlingar.

Men vad händer i samhället idag? Varför bli inte jobben fler….och varför är fortfarande ungdomsarbetslösheten så hög?

Jobben blir fler när efterfrågan ökar…..när produkten vi tillverkar och säljer blir attraktiv och ligger väl framme i utvecklingen. Då när det blir mer att göra så ökar jobbtillfällena också. Det är också då som ungdomarna behöver ha en färdig utbildning, kvalifikationer som står sig väl i konkurrensen om jobben.

Det är detta politiker som Annie ska jobba med…..att skapa förutsättningar för utveckling och nya jobb samt att se till att utbildning och omställning fungerar i samhället. Det kallas att ha en aktiv arbetsmarknadspolitik.

Så ”Get your hands off” lönebildningen Annie…….den sköter arbetsmarknadens parter!

 

Published in: on 23 mars 2012 at 8:46  Comments (1)  

Facklig-politisk samverkan med ”rätt” parti är livsviktigt annars får Urban Bäckström ensam bestämma över arbetsrätten…..

Tidningen Arbetet har idag en artikel där de skriver att facklig politisk samverkan inte är självklar i LO-leden.

Om nu inte facklig-politisk samverkan är viktig och självklar för våra medlemmar kan man undra varför 40% av motionerna till IF Metalls kongress förra året hade politisk bäring.
Nästan hälften av motionerna hade fått kastas i papperskorgen om vi hade sagt att vi inte bryr oss om att påverka politiken och att göra det där vi har bäst möjlighet att lyckas.

Medlemmars svar till tidningen beror nog troligtvis på att man inte tänker på hur kopplingen är mellan lagar-avtal och vardagen på arbetet. Men om alla förstod att politiker exempelvis bestämmer över om du har rätt till semester eller inte och att en del tycker att semesterrätten faktiskt ensidigt ska bestämmas av arbetsgivarna, så är jag övertygad om att svaret blivit annorlunda.

Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström är ute och debatterar olika frågor som är viktiga för arbetsgivarna ex. lägre ingångslöner, slopade turordningsregler och förenklade regler i arbetsrätten som innebär mer makt åt arbetsgivarna. Kort efter att han uttalar sig så finns ”hans” frågor och önskningar på Borgarnas politiska dagordning.Tydligt exempel på detta är borgarnas nu tjatande om att ingånglönerna och turordningsregler är hinder för ungdomar att få jobb.

Hur skulle det kännas att de bestämmer som tycker att vi inte självklart ska ha rätt till återhämtning och semester eller som tycker att bara arbetsgivarna ska tjäna pengar och få det bättre? Hur skulle det kännas att de bestämmer som tycker att det är bättre att byta ut folk när de blir utslitna än att satsa på en bra arbetsmiljö?

Inte så värst bra…..men det är vad som händer om vi struntar i facklig-politisk samverkan eller om vi inte lyckas påverka något parti. Då vinner Urban Bäckström och helt ensam bestämmer över arbetsrätten och om du har rätt att behålla jobbet eller inte.

Därför samverkar vi med Socialdemokraterna……för partiet driver våra frågor och tycker att arbetarna ska ha en dräglig tillvaro och ska kunna vara med och påverka sin situation på arbetet och i samhället. Att säga att vi är partipolitiskt obundna och ränna runt till alla partier för att få gehör är bara onödigt och slöseri med tid. Vi vet sedan länge vart vi kan påverka och vilka som står på löntagarnas sida.

Fackets uppgift är att tillvarata medlemmarnas intresse och villkoren på arbetsmarknaden vilket innebär att bevaka och förbättra arbetsrätten, kollektivavtalen och exempelvis a-kassa och omställning.

Syssla med förmåner för bara vissa rika och redan välbärgade får andra syssla med och oavsett vad någon tycker så är det inte fackets uppdrag.

Published in: on 16 mars 2012 at 9:57  Comments (1)  

Folkpartiets ungdomslöner är ett led i deras nedmontering av arbetsrätten….summan blir katastrofal.

Expressen försvarar Folkpartiets utspel om ungdomslöner idag. De menar att det är bättre att ungdomar har jobb med en lägre lön än inget jobb alls. De skriver b.l.a:

Att unga kan uthärda lite lägre lön än äldre. De har inte lika stora åtaganden och utgifter som äldre.  Det är också viktigt att de lär sig den disciplin som behövs för att man ska vara gångbar på arbetsmarknaden, som att gå upp på morgonen och komma i tid till jobbet.

För mig virvlar en historisk epok förbi och vad som försiggick på 1900-talets början då hamnarbetarna bjöd under varandra för att det var bättre de fick usel lön på ett jobb än tvingades vända hem utan jobb. Den som var billigast fick jobbet. En ohållbar situation där familjeförsörjare inte fick tillräckligt med betalt oavsett om de arbetade från morgon till kväll. En osolidariskt samhälle där egoismen var stor och fattiga hade ett rent helvete.

Tidigare har Folkpartiet bland annat föreslagit att den svenska arbetsrätten, med lagen om anställningsskydd och reglerna kring turordning, moderniseras samt att provanställningstiden för personer under 26 år blir möjlig att förlänga till ett år.

Summan av Folkpartiets resonemang blir att arbetsgivaren bestämmer vilka som har jobbet kvar, ungdomar och provanställda blir reavaror och kan utnyttjas och av arbetsgivarna pressas till ännu sämre villkor. Allt bara för tanken att det är bättre att ha ett jobb med usla villkor än inget jobb alls. Summan kommer att drabba alla oavsett ålder och anställningstid.

Tillbaka till 1900-talets början alltså. Det är den verkliga anledningen till att facket är negativa till förslaget…..vi vill inte se våra med blod, svett och tårar tillkämpade kollektivavtal gå förlorade. Det vore förödande för alla då samhällets klyftor skulle öka alltmer.

Expressen jämför Folkpartiets förslag till ungdomslöner med IF Metalls avtal om Yrkesintroduktion vilket blir helt snedvridet. Det finns tydliga skillnader som exempelvis begränsningar i tid och för vilka arbetsuppgifter avtalet kan tillämpas på, krav på utbildning i anställningen, fackets inflytande och  anledningen till varför ett avtal ska skrivas.

IF Metall och arbetsgivarna skrev detta avtal för att man såg en brist på kompetent arbetskraft inom industrin om ett antal år och att samtidigt försöka göra något åt ungdomsarbetslösheten.  Därför vill vi försöka få in ungdomar nu helt utanför den ordinarie bemanningen för att få en utbildning i yrket under ordnade och kontrollerade former

Folkpartiet vill införa ungdomslöner brett där enda skälet till lägre lön verkar vara ålder och inga begränsningar redovisas om hur man kontrollerar att utbildning verkligen sker så att inte arbetsgivaren bara utnyttjar billig arbetskraft. Vart finns fackets inflytande?

Troligtvis inte med alls……

 

Published in: on 12 mars 2012 at 12:43  Comments (4)  

Det är fler jobb och mer utbildning vi behöver Björklund……inte mer förnedrande slavmarknad och lönedumpning.

Folkpartiet har verkligen hakat på Svenskt Näringsliv och Urban Bäckström när han hojtar om höga ingångslöner.

Jan Björklunds idé är att alla ungdomar ska ha jobb men de ska inte kunna försörja sig på det…….Ungdomarna ska ha jobb men det är inte säkert de får lära sig nåt för att utvecklas.

Det är som att säga att alla ska ha tillgång till mat men den ska inte kunna gå att äta……..  Alla ska ha tillgång till mat men det är inte säkert att du har förutsättningar att tillaga den.

Hur tänkte Björklund att jobben ska bli fler? Eller tycker han att det är okej att  40- och 50 plusare är den nya stora gruppen arbetslösa?? För någons jobb kommer ungdomarna att ta om arbetsgivarna byter ut anställda mot billig arbetskraft.

Folkpartiet har sagt sig beredda att lagstifta om ingångslöner om inte arbetsmarknadens parter kommer överens i linje med vad de önskar. Så att de skulle värna den Svenska modellen är första klassens ”Bullshit”!

Folkpartiet svarade också för lite sen på varför de vill förändra bl.a studieledighetslagen och menade att arbetsgivarna inte i lag ska åläggas skyldigheter mot facket. Jahaja då blir bilden här än mer klar……lagstiftning om ingångslöner skulle innebära i Folkpartiets heta dröm att arbetsgivarna inte behöver förhandla alls om vare sig anställningens längd, form, utbildning etc etc för dessa ungdomar upp till 23 år som hamnar i klorna på låglöneträskets monster.

Sen efter en tid på kanske fyra år med jobb till 100% utan garanti för utbildning, bredvid  äldre arbetskamrater men bara till 75% av lönen, låt oss säga 12 000 kr i månaden,vilket är mindre än a-kassetaket. Så kanske 23 åringen inte får vara kvar på jobbet när rean liksom är över och då räknas a-kassan på den inkomsten och blir reducerad till mycket blygsamma 9600 kr innan skatt. Efter skatt torde summan bli ganska lik den som socialbidragsnormen ligger på.

Ärligt talat….är det någon som tror sen att a-kassan i förlängningen får vara högre än de lägsta ingångslönerna?? Näpp den lär kasa ner ett snäpp också under ungdomarnas lägstalöner….för ALLA!

Folkpartiets fackföreningsfientliga hållning kan nog inte bli  klarare än så här och lika tydlig är deras förakt mot ungdomar och äldre som stolta går till arbetet för att tjäna till sin egen försörjning.

Det är fler jobb och mer utbildning vi behöver Björklund……inte mer förnedrande slavmarknad och lönedumpning.

Published in: Okategoriserade on 10 mars 2012 at 17:22  Comments (1)