Attackerna mot lagar och kollektivavtal duggar tätt….individen ska ställas utanför och ensam

I veckan avslöjade en Folkpartist att anledningen till den alltmer försämrade arbetsrätten är att arbetsgivare inte ska åläggas skyldigheter i lag gentemot facket såsom informationsplikt etc, och nu är arbetsgivarorganisationen Almega i sitt esse och vill ha ”full individuell dispositivitet” i kollektivavtalen.

Almegas önskan skulle innebära att kollektivavtalen bara är en rekommendation och att arbetsgivare och arbetstagare kan komma överens om vad som helst utan att bry sig om avtalen, exempelvis kan lönen sänkas och övertid tas ut utan ersättning.

Men fredsplikten vill man ha inskriven i avtal såklart….tro inget annat. Arbetsgivaren ska kunna pressa anställda till vad som helst men ändå ska förbud mot strejk gälla.

Detta står nu Farmaciaförbundet inför i sina avtalsförhandlingar med Almega.

Förhandlingschef,  Tero Huhta på Farmaciaförbundet säger till TCO-tidningen: ”Avtalet riskerar att enbart bli en rekommendation och individuella förhandlingar förändrar maktbalansen totalt.
Trycket på den enskilde anställde blir enormt i en tid när våra medlemmar ständigt får höra att det inte finns pengar.
 Som nyanställd är du inte så kaxig när du ska förhandla med arbetsgivaren.

Nä och det är just detta som arbetsgivarna är ute efter liksom Borgarna….att försvaga facket och kollektivavtalen så att individen ställs utanför och ensam.

Och så säger en del att facket ska vara partipolitiskt obundna och samarbeta med ex. även Borgarna!!  Hur skulle det se ut tror ni?!! Finns inte en tillstymmelse till samförstånd om vad som är bra villkor för arbetarna.

Arbetsgivarna och Borgarna samverkar för att de tycker lika och är samma skrot och korn…..där ingår inte vi för vi vill istället stärka kollektivavtalen och medlemmars möjlighet att få hjälp av facket. Vi vill ha kvar en stark och bra arbetsrätt.

Vi vill helt enkelt vara ”Starka Tillsammans” medan Borgarna vill ha oss utanför och ensamma………

Published in: on 29 februari 2012 at 12:03  Comments (2)  

Avslöjar den riktiga anledningen om förändring av arbetsrätten och den förvånar inte.

Regeringen kommer att lägga ett förslag den 20 mars angående en förändring av studieledighetslagen som skulle innebära minskat fackligt inflytande vid av arbetsgivaren uppskjutna  fackliga studier.

De har hela tiden gömt sig bakom administrativa kostnader för arbetsgivarna och att det är anledningen till förändringen men nu har den riktiga anledningen kommit fram. Ingen av oss i de fackliga leden är speciellt förvånade över att det handlar om att ge arbetsgivaren mer frihet att göra som de vill utan att lagligen vara tvungna att förhandla med facket.

Svaret kom från en riksdagsledamot tillhörande Folkpartiet i ett mail till en IF Metallare som undrade varför de vill förändra studieledighetslagen. Han svarar bl.a. såhär:

I den nya föreslagna lagen om rätt till ledighet för utbildning finns även en bestämmelse om att en arbetsgivare genast ska underrätta arbetstagaren om sitt beslut om att skjuta upp ledigheten och skälen för det. Däremot finns det inte någon skyldighet från arbetsgivarens sida att i denna situation underrätta arbetstagarorganisationen.

Skälen till detta är att en arbetsgivare i lag inte bör åläggas skyldigheter om det inte är nödvändigt för att uppnå ett visst syfte, bland annat eftersom sådana krav kan ge upphov till onödiga administrativa kostnader”.

Läs igen vad han svarar och ni förstår.”…….att en arbetsgivare i lag inte bör åläggas skyldigheter om det inte är nödvändigt

Vad menar han!!?? En arbetsgivare ska inte i lag åläggas skyldigheter att förhandla med eller informera  facket. Så när en arbetsgivare säger upp personal ska det så småningom inte finnas någon laglig skyldighet för arbetsgivaren att överhuvudtaget kontakta facket?!! Bara om arbetstagaren är missnöjd efteråt……..och då är det troligen alldeles försent.

Nänä den gubben kommer inte att gå….vi kommer att fortsätta protestera mot försämringarna i arbetsrätten tills regeringen backar.

Och sen 2014…….då väljer vi en ny regering där Stefan Löven är statsminister och riksdagsmajoriteten vet värdet av att arbetstagare har rätt till att företrädas av facket, nyttan med en jämbördig förhandlingspart och att det inte alls är administrativt krångligt.

Published in: on 27 februari 2012 at 13:52  Comments (3)  

När folk står upp rakryggade för åsikten och stöttar sina kamrater mitt i fighten….då först finns styrkan.

I takt med att samhället blir hårdare blir folk  mer osäkra och svaga.

Vad är folk rädda för?? Håller vi ihop är vi starka tillsammans men om vi var och en spretar iväg och i den ensamme svagheten ger vika för det som trampar på oss, så blir vi definitivt nertrampade.

Ledaren ska inte behöva vända sig om och kolla om folket är med……förtroendevalda ska inte behöva se sig omkring efter sina egna i organisationen……medmänniskan ska inte behöva leta efter vännen som ställer upp i alla väder.

Men när sånthär ändå sker så finns det ord för det och det är osäkerhet och brist på styrka.

Folk är helt enkelt rädda för att stå för sin åsikt för tänk om andra inte håller med…….då är styrkan inte tillräckligt stor. Vissa är helt enkelt rädda för att få obehag själva om de visar att de stöttar och väljer sida……då är styrkan inte tillräckligt stor. En del är så törstande efter egen bekräftelse att de inte kan unna andra framgång utan att känna bitterhet……..då är styrkan inte tillräckligt stor.

Orsaken är brist på gemensam styrka och osäkerhet om att vi alltid är starkast tillsammans.

När folk står  upp rakryggade för åsikten och stöttar sina kamrater mitt i fighten och det inte duger att ge upp eller att se till egna intressen……då finns styrkan och då försvinner osäkerheten.

Published in: on 19 februari 2012 at 16:09  Comments (1)  

”Starka Tillsammans”. Kom igen nu….nu räddar vi resten av studieledighetslagen också!

Genom att hålla ihop och genom att vara ”Starka Tillsammans” kan vi uppnå vad som helst.

Det är lika viktigt att stå upp för någon som blir utsatt eller illa behandlad som det är att stå ihop tillsammans för att driva igenom en viktig fråga eller synpunkt.

Arbetsgivarna med nuvarande regering i spetsen gör allt för att splittra oss. Splittra så att vi ska få så mycket svårare att hålla ihop och mycket svårare för en enskild medlem att få hjälp och stöd av facket. De gör detta under en täckmantel och låtsas som att de bara vill göra allt enklare att administrera.

De ändrade semesterlagen, arbetstidslagen, arbetsmiljölagen och är nu ute efter studieledighetslagen.

Förändringen i studieledighetslagen som regeringen kommer att lägga förslag på i mars är att de vill runda facket och bara ha informationsplikt till arbetstagaren om de vill skjuta på studierna i två veckor.

MEN VAD ÄR DET SOM ÄR DET JOBBIGA?!?!

HUR SVÅRT KAN DET VARA att även i fortsättningen ta dessa diskussioner med den lokala fackliga organisationen?!

Vi lyckades genom gemensam kamp och genom att vara ”Starka Tillsammans” hindra det ursprungliga förslaget till en än mer uppluckrad och försämrad studieledighetslag. Vi mailbombade borgarnas riksdagsledamöter, vi protesterade högljutt när vi kom åt och framförallt……vi höll ihop och lät ingen trampa på oss.

Kom igen nu alla fighters!! Nu gör vi det igen…..låt oss visa att vi är oerhört ”Starka Tillsammans”…..nu räddar vi resten av studieledighetslagen också!!

 

Published in: on 13 februari 2012 at 7:54  Comments (1)  

Tydligen behöver Svenskt Näringsliv uppdatera sina kunskaper om LAS.

Ja det är sannerligen vad man kan konstatera när man läser deras regionchefs debttartikel  i ekuriren i veckan. Hon skriver där en hel drös med osanningar som är livsfarligt om folk i allmänhet men ungdomar i synnerhet tror på.

Hon ondgör sig över turordningsreglerna i LAS……ingen nyhet utan det gör hennes kolleger titt som tätt och mina kommentarer är heller inte nya. Men det är oerhört viktigt att fortsätta säga emot Svenskt Näringsliv när de försöker att slå blå dunster i ögonen på folk.

För om vi slutar att säga emot är det som att vi stillatigande har accepterat deras tokerier som en slags sanning.

Vad som gör mig extra upprörd i hennes artikel är den brist på kunskap som hon låtsas ha då hon skriver:

Förklaringen till att just den svenska ungdomsarbetslösheten är så hög har att göra med bland annat lagstiftning och löner. Lagen om anställningsskydd, LAS, som i första version tillkom 1974, värderar både ålder och anställningstid framför kompetens. Förutom LAS är det också oroväckande med LO:s fokus på att höja ingångslönerna ytterligare. Forskning visar att höga ingångslöner försvårar för unga och andra som saknar arbetslivserfarenhet att få jobb eftersom de ökar trösklarna in på arbetsmarknaden.

Två rejäla osanningar som hon antingen låtsas vara  okunnig om eller med medveten snedvinkling försöker att lura i folk.

Fel nr 1: Turordningsreglerna i LAS tar nämligen inte alls hänsyn till enbart ålder och anställningstid istället för kompetens. Det krävs tillräckliga kvalifikationer för att kunna hävda anställningstiden.

Fel nr 2:  Det finns inte alls bevis för att höga ingångslöner missgynnar ungdomar. Tvärtom finns det klara bevis på att regeringens subventioneringar arbetsgivaravgifterna för anställningar av ungdomar inte alls har gett ungdomar jobb. Det är alltså redan idag billigare att anställa ungdomar men arbetsgivaren anställer dem inte i allafall.

Utbildning är nog lösningen för denne chef på Svenskt Näringsliv och utbildning är definitivt lösningen på ungdomars problem att få jobb.

Published in: on 11 februari 2012 at 11:59  Comments (1)  

Vad som ger energin och kraften att fortsätta den fackliga kampen

Många har vi ibland suckat och pustat när vi tycker att vi kör huvudet i väggen och kampen känns tung och målen oöverkomliga.

Vad som är absolut bästa energikicken i sådana lägen är väl när man ser ljuset tändas i ungdomars ögon. När man ser att det fackliga budskapet sjunker in och aha-upplevelsen infinner sig. När en 22-åring säger att det är coolt med facket och att det är häftigt att vara med.

Denne 22-åring och hans tvillingbror finns på ett företag och de har båda precis fått fackliga uppdrag i klubben. De ser upp till klubbordföranden som får ”ta skit” för dem alla ibland.

-”Men han är cool och tar skit och sen  fortsätter han kampen…..kampen för oss och våra villkor. Vi är så glada över att han är vår ordförande och har fått igång det fackliga arbetet på företaget. Det händer bra grejer här nu. Vi är också så glada över att du finns och har hjälpt oss”, säger han till mig.

De orden från en ungdom är tillräckligt för att ladda alla batterier och för att känna att det är värt allt slit. Det får mig också att bli än mer övertygad om att det är därute vi måste finnas….därute jag vill vara mitt i smeten.  Finnas för att prata om och visa ungdomar och äldre vad meningen med facket är och att man kan påverka bara man håller ihop och kämpar.

Det har verkligen denna klubben fått göra. De har fått kämpa mot en arbetsgivare som tror att han kan trampa på anställda hur som helst. Med en stark ordförande och en oerhörd kämparvilja i gänget så når de framgång….lite lite i taget. Men det är ju så fackligt arbete fungerar…..man kämpar hårt och vinner lite mark i taget.

Och det är då man får energin och kraften att fortsätta den fackliga kampen.

Published in: on 07 februari 2012 at 11:45  Comments (1)