Teknikarbetsgivarnas krav….en rysare att läsa men inte oväntat.

Idag har kraven utbytts mellan IF Metall och arbetsgivarna i årets avtalsrörelse. Teknikarbetsgivarnas krav går att hitta på deras hemsida och de är just så horribla som förväntat och helt i linje med regeringens försämringar av arbetsrätten.

Den jag har trott skulle komma som ett brev på posten återfinns mycket riktigt i deras krav, nämligen en förändring av semesterreglerna där de skriver:

En fråga att utvärdera är om de nuvarande reglerna ska utmönstras till förmån för en ren tillämpning av Semesterlagen.”

Jojo….det är nog den försämringen i semesterlagen som regeringen införde 2010 som menas här och som kan innebära ca: 4000 kronor mindre i semesterlön.

Utökad övertid i överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, arbetsgivarens utökade makt över arbetstidens förläggning och uppsägning av det avtal som gör att arbetsgivaren drar avgiften på lönen är några av kraven som tydligt markerar att arbetsgivarna försöker att göra sig av med facket. Utan fackets inflytande minskar också individens möjlighet till bra villkor…och det vet arbetsgivarna mycket väl.

De har dessutom krav på dispositiva avtal vilket innebär att man i stort sett lokalt kan förhandla bort vad som står i kollektivavtalen. De skriver bl.a :

En fortsatt decentralisering av förhandlingssystemet är helt nödvändig, i synnerhet i ett sådant ekonomiskt läge som nu råder. Parterna på arbetsplatserna måste ges utrymme att komma överens om villkor som är anpassade till verksamhetens situation. Nu är det dags att fullt ut acceptera och underlätta tillämpningen av den lokala dispositiviteten. Teknikarbetsgivarna kräver således införandet av generell lokal dispositivitet i riksavtalens allmänna villkor och i löneavtalen.”

Mm…lokalt förhandla bort, med vad de har tänkt sig ett försvagat fack, är detsamma som att individer står helt ensamma utan andra alternativ än att dansa efter arbetsgivarens pipa.

Teknikarbetsgivarnas krav är 11 sidor långt med kraven till tjänstemännen, så om sysselsättning saknas till kvällen så har ni en skräckrysare att läsa.

Nu är den riktigt  igång på allvar, denna avtalsrörelse och som åskådare följer jag den med spänning. Kan bli en nervpirrande höst med ett actiondrama så att bästa tv-filmen bleknar i jämförelse.

Tänk om man fick vara en fluga på väggen i förhandlingsrummet när förhandlarna drabbar samman och ska lösa denna knepiga nöt.

Published in: on 30 september 2011 at 15:07  Comments (3)  

Cirkus CUF fortsätter med nya ordförande Hanna.

Alla minns säkert Centerns ungdomsförbunds kampanj innan valet med gröna näsor och en arbetsförmedling kallad ”Cirkusen”.

Dåvarande ordförande i CUF skrev ”Fuck Facket” och menade att facket hindrade ungdomar att vara självständiga och inte få förhandla om löner under kollektivavtalen. Han menade också att Lagen om anställningsskydd skulle bort för den hindrade ungdomar att få jobb.

Tyvärr fortsätter denna cirkus även med CUF:s nuvarande ordförande Hanna Wagenius.

Hon uttalar sig till Svt Debatt angående Folkpartiets förslag om lägre ungdomslöner:

Lösningen på problemet med ungdomsarbetslösheten är uppenbarligen inte att öka arbetsgivares risk vid anställning, eller att höja ingångslönerna ännu mer – det är precis det som försatt oss i den nuvarande situationen. Skulle då lösningen kanske kunna vara att istället ge människor möjligheten att själva välja vilka löneanspråk de vill ha på ett potentiellt jobb

Hon tycker visserligen inte att politiker ska blanda sig i lönebildningen, vilket är helt rätt, men annars har hon inte fattat ett jota.

Men det är klart, en juridikstuderande som efter studietiden har en utbildning och troligtvis kan ha löneanspråk på nivåer en industriarbetare aldrig kommer i närheten av kan väl inte förstå hur verkligheten fungerar för de allra flesta och för ungdomar som inte har någon utbildning.

För fattar gör hon uppenbarligen inte om hon tror att det bara är att själv förhandla upp sin lön om man redan från början gått med på en nivå under kollektivavtalen. Skulle detta vara möjligt så skulle också pressen nedåt på allas löner vara så stark att det inte skulle finnas några särskilda nivåer att sträva efter ändå.

Det finns en anledning till att vi har kollektivavtalen och den anledningen kommer alltid att vara aktuell så länge vi tycker att vi inte ska behöva stå med mössan i hand och bjuda under varandra för att jobba för svältlöner.

Men vad som ändå kan förväntas av en juridikstuderande som studerar just för att ”få” ett yrke, är väl ändå att hon borde begripa att det är just utbildning som ungdomarna behöver och inte sänkt lön. Ungdomarna behöver utbildning för att komma in på arbetsmarknaden och för att kunna konkurrera på lika villkor om jobben.

Cirkus CUF fortsätter som sagt och därmed också deras fackföreningsfientliga åsikter och deras högerpolitik som slår hårt mot vanliga arbetare.

Published in: on 28 september 2011 at 15:10  Comments (1)  

Nu har FP också fingrarna i syltburken…..de ska ge tusan i lönebildningen.

Återigen kan man läsa i SvD om politiker på Allianssidan som stoppar fingrarna i syltburken. Denna gången är det Folkpartiet som vill sänka ingångslönerna för ungdomar. De vill som arbetsgivare driva frågan inom Kommun och Landsting i avtalsrörelser och säger:

Särskilda ungdomslöner, som är ”tydligt lägre än genomsnittslönerna”, skulle öka lönespridningen och göra unga mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.”

För det första så är det arbetsmarknadens parter som förhandlar om lönebildningen och den regleras i våra kollektivavtal.

För det andra så ska politiker ge tusan i att lägga sig i vad parterna förhandlar om för nivåer.

För det tredje så leder INTE sänkta löner till fler jobb. Det visar tydligt den sänkningen av arbetsgivaravgiften som arbetsgivarna får när de anställer en ungdom. Det har inte anställts några fler ungdomar som kan hänvisas till denna sänkning.

Hur kan någon då tro att en ytterligare sänkning skulle hjälpa??  Menar de att arbetsgivarna snart ska ha gratisarbetande ungdomar?!

Det är en nedvärdering och diskriminering av våra ungdomar som visserligen är nya i arbetslivet men långt ifrån några dumbommar som inget begriper.

Om herr Björklund vore lite mer påläst så skulle han också veta att byggbranschen,  som han hänvisar till, har ett lärlingssystem liknande det som IF Metall tecknade och som innebär utbildning i yrket samtidigt som man har en anställning. Det används i yrken med lång upplärningstid och inte på gemene man i allmänhet.

Men det är just vad Folkpartiet och Centern vill, att alla unga oavsett yrke ska ha sämre lön just bara för att de är unga. Det luktar diskriminering och lönedumpning lång väg.

Ett annat korkat förslag som Folkpartiet nu lägger fram är en förlängning av provanställning från dagens 6 månader till 12 månader.

Provanställning är en av de mest otrygga anställningar du kan ha då uppsägningstiden för arbetsgivaren är endast två veckor och kan ske utan någon särskild anledning.

Ni känner igen mönstret säkert…..jodå först Svenskt Näringsliv, Anders Borgs utspel om ingångslöner, Almegas eviga trummande om frysning av lägstalöner och flexiblare anställningsformer och nu senast Teknikföretagens krav i avtalsrörelsen om otryggare anställningar och sifferlösa avtal.

Ett slugt samarbete och ett mönster som nu vävs samman för att snärja.

Hur vore det om regeringen istället satsade pengar som slösats på skattesänkningar och nu restaurangmomsen på ungdomarna. Se till att det finns tillräckligt med möjligheter till utbildning och omställning……det är brist på yrkesutbildat folk för tusan. Arbetsgivarna söker efter kompetens som regeringen har sett till att den inte finns med sina nedskärningar i utbildningssystemet.

Published in: on 25 september 2011 at 18:53  Comments (3)  

Steg 1 var att förmå regeringen att försämra arbetsrätten…..nu kommer steg 2 som innebär attacker mot kollektivavtalen.

Arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen har idag presenterat sina krav i årets avtalsrörelse och de innehåller steg 2 i deras strategi att försvaga facket för att på så vis få makten över individen.

Deras krav innehåller centrala avtal utan löneökningar, längre visstidsanställningar, mer makt över arbetstidens förläggning och mer övertid. Dessutom kommer jokern i deras onda lek…..arbetsgivarna ska inte längre vara tvungna att dra medlemsavgiften på lönen.

Steg 1 var att försämra arbetsrätten och med hjälp av nuvarande regering för att på så sätt kraftfullt kunna attackera kollektivavtalen, arbetarna och facket.

För de som otroligt nog kanske inte minns vad som hänt de senaste åren ska jag påminna om två saker.

Alliansen ändrade 2007 Lagen om anställningsskydd och gav arbetsgivarna rätt att utan förhandling anställa på visstid i 24 månader.Samma år i den avtalsrörelsen tvingades vi till försämringar angående fackets inflytande över visstidsanställningar. Nu vill de ytterligare närma sig lagen.

Nyligen försämrade regeringen Arbetstidslagen och tog bort arbetsgivarens skyldighet att söka dispens för mer övertid än vad lagen medger. Än så länge har vi med kollektivavtal skydd mot detta. Men nu kommer trycket på mer övertid och arbetsgivarna vill anpassa  kollektivavtalet efter nya lagen.

Dessa två förändringar är tydliga på regeringens samarbete med arbetsgivarna.

Centrala avtal utan löneökningar och dispositiva villkor är otänkbart och det vet arbetsgivarna så det är troligtvis ett rött skynke de viftar med i förhoppningen att vi ska stirra oss blinda på det. Dessutom torde det strida mot det nya industriavtalet som väl säger att avtal om villkoren på arbetsplatserna sluts centralt.

Utökningen av arbetstidskorridoren som finns om man lokalt inte kommit överens om arbetstiderna är inte bara ett önskemål om mer flexibilitet i största allmänhet. Det är säkerligen en strategi mot att det ska löna sig bättre för arbetsgivarna att inte komma överens med facket lokalt om arbetstiderna. Då slår de två flugor i en smäll……de bestämmer över utökad flexibilitet och de försvagar fackets inflytande.

Jokern……medlemsavgiften som dras på lönen, som kan tyckas vara ett märkligt drag från arbetsgivarna om man inte funderar på vad det egentligen kan innebära. Målet här är att dels slippa administration, men det är bara den lilla anledningen. Den stora är att facket ska tappa medlemmar och också få försämrad möjlighet att veta vart medlemmarna arbetar.

Det kommer tyvärr att finns medlemmar som glömmer eller struntar i att betala avgiften om de måste göra det själva. Det är dessutom svårt för facket att veta om rätt avgift betalas och på vilken arbetsplats medlemmen befinner sig.

Denna joker handlar alltså ytterst om att försvaga facket och därigenom försvaga kollektivet.

Ibland är det så himla trist att få rätt och att behöva säga ”Vad var det vi sa”.

Vi var inte nojjiga då….och vi är inte nojjiga nu.

Det är viktigare än någonsin NU att vara medlem i facket och att rösta fram en regering som värnar om arbetarna.

Förbundets förhandlare och delegationer har nu fått en rejäl nöt att knäcka. Hur i helsike kan vi på något sätt möta arbetsgivarnas krav på flexibilitet utan att försämra vårt inflytande och arbetarnas hälsa och trygghet? Vi vill ju stärka upp just dessa tre sakerna.

Vi följer avtalsrörelsen med spänning och med övertygelse om att förbundet gör allt för att få en bra lösning i slutet när de nya avtalen skrivs.

 

Published in: on 20 september 2011 at 17:33  Comments (2)  

Nästa käftsmäll från Borgarna till arbetarna är på ingång.

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över regelverket kring tvister i samband med uppsägning.Utredaren ska ge förslag på åtgärder som minskar arbetsgivarens kostnader vid tvist om uppsägning.

Detta tycker såklart Svenskt Näringsliv är bra. Det är förmodligen en ren beställning från dem till regeringen.

Idag om du blir uppsagd av personliga skäl och vill bestrida det genom ogiltligförklaring så har du rätt att stå kvar i anställningen och få betalt av arbetsgivaren under tiden tvisten pågår.

Regeringen har tidigare uttalat en förslagslösning att arbetsgivaren inte ska stå för dessa kostnader utan att individen eventuellt ska gå över på a-kassa.

Detta är i klartext en ny stor rejäl käftsmäll till arbetarna. Mer makt åt arbetsgivarna att kunna säga upp vem som helst för vad som helst utan att behöva ta något som helst ansvar. Anställningstryggheten urholkas än mer. Om tanken med a-kassa blir verklighet så borde det innebära att du är tvungen att söka nytt jobb innan du ens vet svaret på om du blev lagligt uppsagd på det förra.

Med en usel a-kassa som det är idag så kommer ingen heller att ha råd att vänta utan ett nytt jobb är enda alternativet.

Summan av det hela blir att arbetsgivarna blir vinnare dubbelt upp. Säg upp vem du vill och det är alldeles gratis utan några som helst konsekvenser.

För oss arbetare blir vardagen på jobbet än hårdare då du gör bäst i att stå med mössan i hand så att arbetsgivaren inte får för sig att säga upp dig pga personliga skäl. Tack för den snytingen regeringen!!

Svenskt Näringsliv menar att en sådan här regelförändring skulle få arbetsgivarna att vilja anställa fler då det inte blir så kostsamt att säga upp någon.

Jaha…..då trillar jobben ner från himlen bara sådär. Dra den om Rödluvan också när ni ändå håller på…..

Published in: on 16 september 2011 at 9:28  Comments (1)  

Gäller att hålla tungan rätt i mun och pennan i styr….annars kan det verka rena rappakaljan.

Avtalsrörelsen har startat på allvar och i samma takt som kraven från oss och från arbetsgivarna formas och framställs lär informationsflödet också öka.

Information från alla håll och en del helt tagna i luften och vinklade.

Det kan sannerligen inte vara lätt för den normalintresserade medlemmen att hänga med i svängarna och dessutom förstå alla termer och förkortningar.

Hur gör då de allra flesta som inte förstår vad en förkortning eller formulering betyder? Jo många använder sig nog av dagens moderna teknik och googlar på ordet.

Jag gjorde en test…….vi pratar om FI-plattformen men när jag googlar på FI så kommer Feministiskt initiativ (partiet FI) upp. Hm…..inte riktigt det vi menar.

Ett annat ord vi gärna och ofta använder är pott…..antingen som i potten ( %-satsen i uppgörelsen ) av pengar att fördela,  jämställdhetspott eller när vi vill spetsa till det lite, kvinnopott. När någon då rett ut att jämställdhetspott och kvinnopott bara är två benämningar på samma sak men vill veta vad just pott menas och googlar på det kan det bli riktigt förvirrande. Ordförklaringen  som först kommer upp vid sökning är nämligen spel, mått, hjälm.

Lite kul kanske då att Feministiskt initiativ sysslar med spel i våran avtalsrörelse….haha…hm…eller helt förvirrande.

Som tur är så skrivs ofta hela ”Facken inom industrin” ut i text och ju är det vi menar med FI. Vad gäller pott så har vi ofta mer text så att man förstår av sammanhanget att det handlar om pengar att fördela och inget annat.

Men slutsatsen av denna ordlek är ändå att alla vi som vill att medlemmar, förtroendevalda och övrigt intresserade ska förstå, är att vi är väldigt noga med att informera på en nivå och med ord som är lättförståeliga. För det är så lätt att svänga sig med ord som vi tycker är självklara men som andra aldrig ens har hört och då förstår de inte vad som sker i avtalsrörelsen. Finns säkert fler ”roliga” förklaringar i google på ”våra” ord och benämningar.

Ett tips till alla som vill ha rätt version och rätt fakta är att följa förbundens informationsflöde och sålla bort vad arbetsgivare och media spekulerar och frossar i.

Published in: on 14 september 2011 at 18:11  Comments (1)  

Snedvriden vinkling för att skapa rubriker är tröttsamt och döljer sanningen.

Igår damp som vanligt LO-tidningen ner i brevlådan. Vart vill tidningen komma med rubriker som antyder att männen i industrin sviker kvinnorna? Tidningen använder allt de kommer åt för att skapa rubriker om ett känsligt ämne som jämställdhet men de bryr sig föga om sakfrågan utan bara försöker utmåla industriförbunden som skitstövlar till män som inte bryr sig.

Inte nog med det så har 6F som är förbunden SEKO, Byggnads, Transport, Fastighets, Elektrikerna och Målarna en artikel med som ytterligare spär på denna konstgjorda jämställdhetsdebatt. Ju mer de håller på desto mer framstår vi kvinnor som svaga, ointellektuella offer.

Sanningen är istället här att industriförbunden inte alls sa nej till en jämställdhetspott utan det var nivån på den. Vi sa nej därför att den för det första inte var som LO:s representantskap sagt ja till och för det andra missgynnar storleken på potten alltför många lågavlönade som kanske inte tillhör kvinnoförbunden.

Det finns avtalsområden inom industrin som har ett snitt över 22 400 men där många ligger rejält under och skulle inte få del av den pott som föreslagits.  Därför vill industriförbunden inte ställa upp på att lågavlönade medlemmar återigen ska stå tillbaks för att andra ska få mer.

Denna frågan har nu vinklats alltför mycket till en kvinnokamp och männen utmålas som stora bufflar. Tyvärr hakar kvinnliga förbundsorföranden på denna vinkling och hjälper till att snedvrida debatten så att sakfrågan och sanningen döljs.

Det är kanske dags att vi börjar prata individer oavsett man, kvinna, etnisk bakgrund, ålder, förbundstillhörighet.

Vi behöver ha upp alla lågavlönade oavsett om de är män, kvinnor eller något annat.

Om alla lärde sig när de kommer in i ett rum att inte lägga märke till om man är ensam man, kvinna eller annat heller, utan bara se andra individer så skulle det vara en bra början.

Jag har varit med om på ett seminarium där anordnarna ursäktade sig för att jag var enda kvinnan och undrade om jag ville byta seminarium.  Vaa??!!!

 

 

Published in: on 10 september 2011 at 9:18  Comments (2)  

IF Metall och GS säger ifrån om jämställdhetspottens nivå och det är helt rätt beslut.

Som väntat drog debatten igång direkt efter att LO presenterat avtalskraven. Det handlar om jämställdhetspotten. IF Metall och GS reservation  mot LO:s förslag till jämställdhetspott innebär inte att vi är emot själva satsningen utan nivån i den.

Allt som är krav i avtalsrörelsen kostar och det måste tas någonstans ifrån. Den föreslagna potten skulle innebära att industrin får släppa till löneutrymme för några andra, i detta fallet huvudsakligen Kommunals medlemmar.

IF Metall och GS säger att en viss del är helt okej att släppa för att gynna andra förbund med lägre löner.

Men med den föreslagna nivån blir det inte hållbart att stå bakom och sen säga till industrins medlemmar:

Ni fick betala priset i den kris vi hade genom att minska arbetstiden och därmed få mindre i plånboken en tid. De två senaste avtalsrörelserna har vi avstått utrymme för att gynna andra…..och även denna gången är det andras tur att få mer. Och sorry alla på IF Metalls lågavlönade avtalsområde…..ni tillhör ett mansdominerat förbund så de andra tycker att ni då automatiskt ska avstå pengar även om ni har lägre lön än de”

Det håller inte att industrin varje gång ska hålla igen.  Såklart ska löneläget i andra lågavlönade förbund upp men inte alltid på industrins bekostnad.

En del röster skriker  om att de tycker att IF Metall och GS är osolidariska. Så helt fel.

Många av våra medlemmar, både män och kvinnor har lägre ingångslöner än de typiska kvinnodominerande förbunden. Vart ligger andras solidaritet mot oss då?

Vart finns solidariteten och sammanhållningen hos andra när någon i ren tjurighet säger: ” Ja nu kanske vi struntar i industrins normerande roll”. Snacka om osolidariskt…….att bara för att man inte fick som man ville så hotar man med att sätta många industrijobb på spel i framtiden genom att trissa upp löneökningarna.

Arbetsgivarna å sin sida har hela tiden fördömt en LO-samordning men nu när den verka spricka så är de oroliga för utvecklingen. Ja man kan undra om alla hästarna är hemma där jämt……

En som definitivt har både alla hästar hemma, ett starkt solidariskt tänk och en enastående kampvilja för medlemmarna är Stefan Löfven, IF Metalls förbundsordförande som enkelt förklarar vår syn på det hela i DA:
Man begär för mycket av industriarbetarna. Stämningen hos oss är sån att vi har haft ett helvete under den här krisen med hög arbetslöshet, det har varit krisavtal och väldigt tufft. Då är stämningen den att vi kan vara solidariska med dem som kan få något mer. Men det finns en gräns. Den gränsen är nådd i och med det här förslaget och då kan inte jag backa upp det.

Bra talat Stefan…..idag är jag lite extra stolt över att ha dig som förbundsordförande.

 

Published in: on 05 september 2011 at 16:17  Comments (1)