Gott nytt år säger regeringen till de rika……Gråt ny tår till resten.

Det blir inget gott nytt år för arbetslösa och sjuka för regeringen med SD:s hjälp röstade fram fortsatt sjukförsäkring som knuffar ur sjuka människor ur systemet och lämnas åt sitt öde. Nyårspresenten blir istället att sjuka inte längre kan lita på läkarens utlåtande då Försäkringskassans handläggare helt själva ska bedöma arbetsförmågan.

Det blir inte heller ett gott nytt år för dem som har haft oturen att ofrivilligt bli av med jobbet. Inte heller där tycker regeringen och SD att något behöver förbättras. Fortsatt svårt att kvalificera sig för a-kassa och en usel ersättning för dem som ändå får rätten till a-kassa. Ersättningen ligger kvar på en nivå som ungefär motsvarar 80% av medellönen inom LO år 2002.

Svenskt Näringsliv å sin sida är och sliter i arbetsrätten och suktar efter mer makt åt arbetsgivarna.

Nej förhoppningarna om ett gott nytt år kommer inte att kunna hämtas från regeringen eller Svenskt Näringsliv och deras nedmontering av välfärden, mänsklig värdighet och arbetsrätten.

Förhoppningarna hämtar vi istället från IF Metall och nästa års hårda kamp, kongress och avtalsrörelse. Ett år då återigen 300 kongressombud samlas för att besluta om förbundets verksamhet och inriktning de kommande 3 åren.

En oerhört viktig kongress i detta av borgarnas motvindssamhälle men IF Metall står starka och kommer att fortsätta att kämpa mot orättvisorna både på arbetsplatserna som för arbetslösa och sjuka.

Ett nytt år då ännu en avtalsrörelse ska påbörjas och kampen om bättre villkor på arbetet ska utkämpas.

Så jag vill säga Gott Nytt kämpa-år…….IF Metall ger aldrig upp och jag är stolt över att få vara med mitt i kampen.

Om regeringen säger jag Bort….Byt…år 2014.

Published in: on 30 december 2010 at 10:36  Comments (2)  

Jul i all ära….men hos alla har nog inte julstämningen infunnit sig och nu tar regeringen ännu ett strypgrepp på sjuka.

Julfrid och gemytlig familjekänsla i all ära men vi som är friska och har ett jobb borde ta oss en riktig funderare medan vi päser efter ett överfullt julbord .

Alla har inte kunnat fira jul med välbehag och välfyllda kylskåp. En del klarar knappt att resa sig ur sängen pga sjukdom.

Nu tar regeringen ännu ett strypgrepp på de sjuka genom att ändra reglerna så att det är Försäkringskassans handläggare som helt avgör om du ska jobba trots att du är sjuk.

Läkarens uppgift är att beskriva de begränsningar som personens sjukdom innebär, inte göra ett utlåtande om viken arbetskapacitet man har

Och vad vet en handläggare utan sjukvårdsutbildning om det då? Hur kan de bedöma om en sjuk människa ska kunna arbeta eller vilka konsekvenser ett arbete får för dessa stackars människor?

Inte ett dyft!!

Vi kanske ska spara in på alla läkare också då om de ändå inte har veto på sjukdomar och dess konsekvenser…..vi kan ju gå till Försäkringskassan direkt och få vår sjukdomsbild där. Då sparar ju regeringen mer än de 16.5 miljarder som de säger sig spara genom nya sjukförsäkringssystemet.

Regeringen är kall som is……inte bryr de sig om alla de fall och människoöden som visats i media. De fortsätter bara att sparka på dem som redan ligger och inför nu nya regler som kommer att få fler människor utförsäkrade.

Man blir förbannad och undrar hur i hela världen kunde svenska folket bara se till sin egen plånbok och gotta sig åt skattelättnader och strunta så totalt i medmänniskor som har det svårt. För det var vad svenska folket gjorde genom att lägga sin röst på Alliansen.

Så tänk på detta alla friska och arbetande som röstade på Alliansen……medan ni gottar er vid julbordet så lider många människor i vårt land och kommer nog inte uppleva någon julstämning i år.

Published in: on 25 december 2010 at 12:12  Kommentera  

God Jul snälla Tomten…..här är min önskelista.

Käre Tomten!


I år önskar jag mig några saker som är jätteviktiga.

 

Käre Tomten ge tillit till de människor som eventuellt tvivlar, så att de får insikt om att IF Metall alltid utan undantag kämpar och agerar för medlemmarnas bästa.

Ge kunskap till dem som kanske inte riktigt förstår meningen med att vara med i facket.

Ge människor en vägledning om att ta reda på fakta och framföra sina åsikter inom den egna organisationen först, innan de i sin frustration skriker ut sin åsikt i tron att skapa opinion utifrån ger bästa resultat.

Snälla Tomten……ge alla möjlighet till ett jobb och en möjlighet att ha råd att vara medlem i facket och a-kassan.

Ge människorna ett nytt sjukförsäkringssystem och ett nytt a-kassesystem för de gamla är trasiga och fungerar inte.

Ge Alliansregeringen en enkel biljett till månen eller annat för dem trivsamt resmål.

Ge människor förmågan och viljan att förmedla snällhet, omtanke och solidaritet.

En sak önskar jag för egen personlig del…..alldeles jättemycket….. men papperet är slut så det viskar jag i ditt öra Tomten, på julafton……..

 

Tomten......snälla.....

Published in: on 20 december 2010 at 17:25  Comments (1)  

Fortsatt nekande av Svenskt Näringsliv om att arbetsgivarna kringgick LAS innan IF Metall satte stopp genom reglering i kollektivavtalen.

Fler och fler drabbades av att arbetsgivarna sade upp tillsvidareanställd personal för att istället hyra in från bemanningsföretag.

Bemanningsföretag är ett bra alternativ vid arbetstoppar och ger möjlighet för många att prova på ett jobb men tanken är inte att arbetsgivarna ska driva sin verksamhet med allt fler inhyrda och speciellt inte på den redan anställda personalens bekostnad. Detta skedde alltså och det tenderade att öka lavinartat.

Tillsvidareanställd personal med företrädesrätt till återanställning fick se sina jobb tillsättas dagen efter av inhyrda eller att de själva blev erbjudna en anställning i bemanningsföretaget för att gå tillbaks till sin gamla arbetsplats och köra samma maskin som innan. De som arbetsgivarna inte ville ha blev utan jobb helt.

Detta försökte facken driva som brott mot LAS utan framgång då lagen juridiskt sett tillåter detta. Vi krävde då i årets avtalsrörelse en reglering avtalsvägen för att våra medlemmar inte skulle drabbas av detta, arbetsgivarnas sätt att kringgå lagen genom ett gigantiskt kryphål.

Att IF Metall lyckades  stoppa denna nedvärdering av våra medlemmar  är nog pinsamt för Svenskt Näringsliv att erkänna för deras Christer Ågren försöker nu tona ner det faktum att detta var ett problem och menar att IF Metall gjorde en höna av en fjäder.

Christer Ågren säger: ”Tyvärr hamnade vi på många områden i ett låst förhandlingsläge eftersom facken krävde långtgående åtgärder, utöver nuvarande lagstiftning. Detta trots att många fack inte kunde visa på några problem med bemanningsföretag i praktiken

Vi kunde visa på många fall av detta kringående av LAS och detta hävdar också IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä:

”Vi hade flera sådana fall uppe varje dag på vår hemsida under avtalsrörelsen.  Företagens användning av bemanningsföretag speglar deras önskan att köpa sig flexibilitet och slippa förhandlingar enligt LAS.  Då kan de säga upp de bemanningsanställda som de vill och slipper förhandlingar om turordningen enligt LAS. ”

Visst hade vi verkliga fall som underlag i våra krav i avtalsrörelsen……här är några av dem:

http://www.ifmetall.se/ifmetall/home/home.nsf/LUUnique/7E98C65D83451079C12576E30038783A?OpenDocument

http://www.ifmetall.se/ifmetall/home/home.nsf/LUUnique/0E97083AEEA838E9C12576E300441BC9?OpenDocument

http://www.ifmetall.se/ifmetall/home/home.nsf/LUUnique/7B3AD16EE517E943C12576DD0055FC64?OpenDocument

http://www.ifmetall.se/ifmetall/home/home.nsf/LUUnique/352FAE63CACAA9C0C12576E0004AD571?OpenDocument

Så kom inte och snacka om att detta inte var ett problem eller att inte arbetsgivarna utnyttjade det.

Nu har IF Metall sett till att få en reglering i avtalen och tiden får utvisa om vi helt lyckades täppa till detta hål i LAS.

Men ett som är säkert är att IF Metall agerar mot orättvisor och ser till medlemmarnas bästa och eventuella kritiker till uppgörelsen lär ha satt orden i halsen för länge sen när insikten om vilket stort steg framåt detta är.

Ytterligare en bit av arbetsgivarnas §32 ” arbetsgivarens ensidiga arbetsledningsrätt” har försvagats då IF Metall efter långa segdragna förhandlingar lyckas få arbetsgivarna att skriva under ”Kollektivavtalsförstärkt företrädesrätt” med bibehållen företrädesrätt enligt LAS.

Published in: on 19 december 2010 at 10:29  Kommentera  

Långtidsutredning som är färdig för soptunnan innan den ens är klar.

Läser på DA:s hemsida om en delrapport från en långtidsutredning att man föreslår slopade turordningsregler, sänkning av lägstalöner och lägre lön för äldre. Så tror man att sysselsättningen ökar.

Antingen är de inte vid sunda vätskor, har alla hästar i stallet eller är det självaste Maud Olofsson som har författat rapporten.

Den pågående långtidsutredningen har fokus på den svenska arbetsmarknadens funktion och sysselsättningspolitikens utformning och skriver i rapporten bl.a. följande:

Turordningsreglerna bör slopas och en uppsägningsavgift införs. Arbetsgivare som säger upp får på så sätt betala en del av samhällets kostnader samtidigt som skyddet mot uppsägning blir lika stort för visstidsanställda som för fast anställda.”

Här har väl läsken definitivt trillat ur backen ordentligt hos professorn som skrivit rapporten. Vilken arbetsgivare vill betala en avgift utöver uppsägningslöner?

Vi har redan idag alldeles för mycket av tidsbegränsade anställningar och genom att göra det dyrare genom en avgift för arbetsgivarna att säga upp så kommer de knappast att öka viljan att anställa tillsvidare. De kommer än mer försöka att ha tidsbegränsade anställningar och inhyrda för att undslippa denna avgift.

Vidare skriver professorn: ”Det krävs lägre löneökningstakt den närmsta tiden och på individnivå skulle lönebildningen dessutom behöva bli mer flexibel för att höja sysselsättningen.  55- till 65-åringar bör få lägre lön än 40-åringar, eftersom produktiviteten sjunker med åldern”

Trillar jobben ner från himlen då? Nej det gör de inte utan arbetsgivaren gör bara mer i vinst men anställer inte fler än verksamheten kräver i allafall.

Och snacka om åldersdiskriminering att anta att äldre gör ett sämre jobb…..fyy.

Vilka skulle då få betala om dessa förslag genomfördes,  genom lägre löner och otryggare anställningar…….inte är det arbetsgivarna iallafall utan i vanlig ordning arbetarna.

Nä denna långtidsutredning och delrapport är färdig för soptunnan redan innan den ens är helt klar.


Published in: on 16 december 2010 at 17:25  Comments (1)  

Misstroende och illojalitet…..det största hotet mot lagets framgång och styrka.

Lagkänsla och lojalitet är nyckeln till framgång vare sig det gäller sport, arbetslivet, föreningen, partiet eller ett förhållande i privatlivet.

Alla som utövar en lagsport vet att man håller ihop på planen och måste stötta varandra för att kunna prestera en bra match och för att kunna slå motståndarna.

Man springer inte över till motspelarna och skvallrar om taktik eller beklagar sig över en medspelares kunskaper eller avsikter med spelet. Man skriker inte heller ut sin frustration så att hela publiken och alla spelarna på planen hör om man eventuellt tror något eller om man feltolkar en medspelares avsikt med passningen

Nä sånt tar man i omklädningsrummet innan och efter matchen. Har man några frågor och funderingar så lyfter man dem inom laget och reder ut dem där istället för att blanda in halva världen som bara får uppfattningen om att det laget är nog inget att ha så stormigt och i obalans som det är.

Man måste också ha tilltro och styrkan att förlita sig på laget och tränaren och att de gemensamma målen eftersträvas. Att ha förtroende för att laget alltid kämpar för lagets bästa……….för ingen skulle ju under pågående match plötsligt byta lag och göra mål på sina egna.

Allt detta gäller också i arbetslivet där arbetarna måste hålla ihop för att ha en balans mot arbetsgivarna. Det gäller också i föreningen och i facket där man reder ut oklarheter internt och sen är starka tillsammans och kämpar för bättre villkor för alla.

I ett vanligt förhållande mellan två människor gäller samma princip för att det ska överleva………man håller ihop och är lojala. Eventuella problem löses utan offentlig beskådan och utan att halva världen blir inblandade.

Detsamma är det i partiet för att möta motståndet från Alliansen……..man håller ihop leden och tvättar inte byken offentligt.

Ska detta vara så svårt att inse……….det lär man sig ju redan som barn när man ihop med syskon kom överens om att vara som änglar och tillsammans bearbeta föräldrarna  så det var lättare att få det där extra godiset man var så sugen på.

Struntar vi i detta eller misstror laget så är vi själva det största hotet som leder till splittring och dålig framgång oavsett vilken av dessa aktiviteter vi företar oss i livet.

Published in: on 11 december 2010 at 13:47  Kommentera  

Svenskt Näringslivs nya attack mot arbetsrätten är troligen bara första vågen av många.

Svenskt Näringsliv tycker att reglerna för arbetsgivare måste förenklas och kommer nu med 41 förslag om hur det skulle se ut.

Är någon förvånad att arbetsrätten finns med bland förslagen på regelkrångel……nä jag är inte det minsta förvånad att man nu försöker få en ändring och kallar det förenkling.

Vår erfarenhet av Svenskt Näringslivs påtryckningar som lett till regeringens tidigare förenklingar som de har kallat det, är att det ovillkorlligen innebär en försämring för oss arbetare.

När det gäller LAS har de bl.a följande argument till förändring:

Regelverket hindrar företag från att behålla den kompetens hos personalen som företaget önskar vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.”

Deras förslag är att ändra så att kompetens går före vilket skulle innebära att arbetsgivarna själva avgör efter eget tycke vem som får behålla jobbet.

De vill också förändra i MBL §41 som ger oss rätt till sympatiåtgärder. Svenskt Näringsliv föreslår helt enkelt ett förbud och att införa proportionalitetsregler.

Skrämmande!!!!

Semesterlagen får inte heller vara orörd utan där vill de slopa §17-17b som är rätten till intjänande av semester vid frånvaro som sjukdom, föräldraledighet och ledighet med anledning av smitta.

De följer den inslagna linjen med att de som inte jobbar av någon anledning ska straffas extra hårt.

Nästa lag till rakning är Främjandelagen. De vill helt upphäva den och det skulle innebära att företagen inte längre behöver varsla om uppsägningar en viss tid innan och att arbetsgivarna inte behöver vänta tills varseltiden har löpt ut innan de skickar hem anställda efter uppsägningstiden. Idag kan en anställd med kort uppsägningstid ändå vara kvar tills dess att varseltiden också har löpt ut.

Detta är några av förslagen och arbetsgivarnas attacker mot arbetarna tar ny fart och lär bara vara den första vågen i sin strävan efter att arbetsgivarna ska ha all makten och att allt ska vara så billigt som möjligt för dem. Deras strävan är ju också att försvaga facket och den möjlighet vi har till påverkan på våra arbetsvillkor.

Hur länge dröjer det nu innan regeringen lägger fram dessa förslag till riksdagen? Min gissning är att det kommer inom en snar framtid och att Alliansen och SD röstar för dessa förändringar för att gå i arbetsgivarnas ledband.

Nedmonteringen av välfärden är långt gången och nu kommer nedmontering av arbetsrätten igång på allvar. När ska folket inse sanningen och att Alliansen inte är vän av vanliga löntagare?

Var det värt 1500 extra i plånboken……räkna lite snabbt vad det skulle kosta att bli av med jobbet pga arbetsgivarens nycker eller vad det skulle kosta att få färre semesterdagar etc.

Det är garanterat inte värt det och jag och många med mig insåg detta för länge sen……synd att inte alla gjorde det så att vi kunde haft en annan regering nu.

Published in: on 08 december 2010 at 17:10  Comments (1)  

Mycket tokigheter ska man höra innan öronen trillar av……som att LO sänker S.

Ibland  tror jag att vissa på riktigt har blivit tappade bakom en vagn. Alternativet är köpta av Borgeligheten och det är lika illa.

Idag skriver två debattörer i Aftonbladet att Socialdemokraternas band till LO sänker partiet: ” Socialdemokraternas nära relationer med LO bidrar också till att partiet uppfattas som omodernt. Visst finns det fördelar med starka band mellan arbetarrörelsens fackliga och politiska grenar. Det fackliga samarbetet underlättar för Socialdemokraterna att vara en levande politisk kraft på arbetsplatserna.”

Omodernt?? Vad kan vara mer modernt i detta nu egoistiska  land än att arbetarrörelsen kämpar för arbetarna och för dem som inte har klättrat längst upp på karriärstegen eller dem som inte har ett jobb.

Att kapa en av grenarna i trädet som de här herrarna vill betyder att vi inte bara förlorar styrkan av ett starkt träd utan också drar upp hela härligheten med rötterna.

Att S ska ha lättare att vara en levande kraft på arbetsplatserna är inte skälet till att vi är ihop……utan det är bl.a. vi på arbetsplatserna som är partiet och som från början startade det. Om det finns andra grenar som har växt ut från denna ideologi som funnits från början så måste det vara en smygympning av nåt slag.

Vi har två vägar att gå framåt. Antingen börjar vi ordentligt prata om det vi står för och vad vi vill med samhället och människorna. Att vi får människor att riktigt förstå att vi vill ha ett solidariskt och rättvist samhälle och att facket är en självklar del i detta. Eller så gör vi misstaget och bara suktar efter makten och följer efter de vilsna väljarna mot högermitten där vi långsamt självdör medan folket drabbas än hårdare av Borgelig politik.

Published in: on 05 december 2010 at 14:47  Kommentera  

Finn fem fel i kritiken mot IF Metalls Yrkesintroduktionsavtal blev minst åtta felaktigheter.

I GP kan man idag läsa om två gruppordförande från Volvo i Tuve som har kritik mot avtalet om Yrkesintroduktion och jag hittar långt fler än fem felaktigheter i deras påståenden.

Man kan undra om deras feltolkningar beror på ovilja att ens sätta sig in i avtalet eller är det bara en trotsig handling av rent oförstånd?

Första felet är namnet på förbundet……..vi heter IF Metall och det borde väl klubbordföranden och gruppordföranden veta så det kan vara GP:s snedsteg.

Att detta skulle vara ett fackligt självmord är fel nummer två. Om vi står utan utbildade industriarbetare om några år kommer säkerligen företagen flytta produktion utomlands för att där finna den arbetskraft de behöver och då kan vi snacka om självmord för svenska arbetare och facket.

Fel nummer tre är att detta skulle vara lönedumpning……..det är det inte eftersom det sker utbildning del av tiden,  så lika lön för lika arbete jämfört med de heltidsarbetande på företaget behålls.

Att avtalet skulle försämra LAS turordningsregler är fel nummer fyra. Tanken med skrivningen i detta avtal är att den som går under yrkesintroduktion ska kunna gå färdigt sin utbildning för att få ett komplett tjänstgöringsintyg, även om uppsägningar sker på företaget. Att kunna komma överens om turordningen lokalt är inget nytt och denna skrivning finns med i avtalet för att i dessa situationer leder inte visstidsanställningen automatiskt till en tillsvidareanställning efter utbildningen om inte så speciellt blir överenskommet.

Fel nummer fem är påståendet:”Ett företag på en ort med hög ungdomsarbetslöshet kontaktar den lokala verkstadsklubben och säger att man kan tänka sig att anställa 20 personer under förutsättning att det blir ett avtal om ungdomslöner. Det skall mycket till innan ett lokalt fack säger nej till något sådant”

Ett lokalt fack kan inte säga ja till detta om det inte är en sådan industri som kräver en yrkesutbildning och om det inte görs en utbildningsplan och individuella utvecklingsplaner för samtliga 20 ungdomar för det strider nämligen mot avtalet om Yrkesintroduktion och arbetsgivaren riskerar skadestånd. Den klubb som mörkar detta och ändå säger ja borde kanske fundera på om de har valt rätt uppdrag här i livet.

Fel nummer sex är att man här kallar krisavtalet för lönesänkning vilket också är helt felaktigt. Vi jobbade färre timmar och fick därmed lite mindre i plånboken. Priset per arbetad timme var detsamma som innan och faktiskt lite högre då vi i genomsnitt minskade arbetstiden med 18% men lönen med 12 %.

Att de säger att IF Metall isolerar sig från den övriga fackföreningsrörelsen genom att bryta mot grundläggande fackliga regler kan inte vara mer fel och därmed nummer sju i artikeln.  IF Metall är ingalunda först med utbildningsinsatser då ex. Elektrikerförbundet har lärlingsanställning i sitt avtal med en lägsta lön som blir lägre än Yrkesintroduktionens 75% på lägstalön.

Fel nummer åtta är när dessa två gruppordföranden i artikeln säger att IF Metall inte ska ägna sig åt sådana här frågor. Såklart att vi ska…….vi måste se helheten och se framtiden.

Att vara förutseende och faktiskt våga agera för medlemmarnas bästa är ett fackförbund att räkna med. IF Metall är ett sånt förbund som leder oss in i framtiden för att även då kunna skydda och stärka våra medlemmar.

Gamla klubbordförande och förtroendevalda måste titta ut och se världen utanför sin egen klubb och företag. Världen där ute och förutsättningarna ändras och då gäller det att ha en strategi för att rädda framtidens industrijobb och inte tro att tiden står stilla och alltid är samma gamla Volvofabrik.

Published in: on 03 december 2010 at 17:32  Comments (2)