Vi måste lära oss att återigen stava till KOMPETENSUTVECKLING i debatten om LAS.

Läste en blogg skriven av Centerpartisten och riksdagskandidaten Johan Hedin.

Han skriver att Centern är bäst på viktiga företagarfrågor enligt Svenskt Näringslivs undersökning. Han menar då bland annat Centerns förespråkande för att avskaffa LAS.

Tror tusan att Svenskt Näringsliv applåderar då.

Johan skriver följande: ”IF Metall uppmärksammar just den frågan och ”kräver svar” från regeringen om hur man ställer sig till Centerpartiets krav på reformer.
Personligen vill jag avskaffa hela LAS. Det är en omoralisk lag som förstör för företagen och som orättvist håller unga och nyinflyttade utanför arbetsmarknaden. Basta.
Centerpartiet vill undanta företag med färre än 10 anställda från lagen. Huvudanledningen är antagligen att minska de mindre företagens oproportionerliga skada av lagstiftningen. För ett företag med flera hundra anställda är det inget problem att köpa ut en person som inte funkar med tre årslöner.”

Han kallar LAS omoralisk och att den är en oproportionerlig skada för mindre företag och att de inte har råd att köpa ut anställda.

Ja det är ju Centerns politik och människosyn i ett nötskal.

Att kunna köpa sig fri från det man inte vill ha på bekostnad av människovärdet är väl omoraliskt om något. Men Centerns enda tanke är att arbetsgivarna ska ha det bekvämt och komma så billigt undan som möjligt. Inte ett enda ord om kompetensutveckling på företag för att alltid ha nödvändig kompetens om något skulle hända som ex. uppsägningar.

Arbetsgivaren ska inte bara kunna avgöra när och hur många som ska sägas upp utan de ska fritt kunna bestämma efter tycke och smak vilka personer som hade ”otur” att bli av med jobbet.

Han nämner inte med ett ord att ex. ungdomar ofta tack vare regeringens politik om visstid är de som har korta tidsbegränsade anställningar och inte alls hamnar på någon turordningslista eftersom de reglerna inte gäller då. De tidsbegränsade anställningarna avslutas först och därmed blir många ungdomar av med jobbet.

Nä vi ska behålla LAS och dess turordningsregler. Det måste bli lite ordning och det måste till KOMPETENSUTVECKLING!!

Hur korkade får arbetsgivare vara egentligen. De tjänar så mycket mer på kompetensutvecklad personal och behöver aldrig vara rädda för att vara sårbara om någon försvinner……för faktiskt kan människor bli sjuka eller frivilligt säga upp sig för nytt arbete. Vad gör arbetsgivaren då……utan sin livsviktiga nyckelperson de hela tiden gömmer sig bakom i debatten om LAS och turordningsreglerna.

Bort med debatten om LAS och lyft in debatt om kompetensutveckling för allas vår skull.

Hallå!! Det stavas KOMPETENSUTVECKLING men det har arbetsgivarna förträngt och vi måste påminna dem…igen och igen och igen.

Published in: on 30 juli 2010 at 11:38  Kommentera  

IF Metall visar hur Alliansen sprider felaktigheter om LAS och hur hårt deras politik slår mot vanligt folk.

Nu är det allvar och verkligen dags att alla får upp ögonen för Borgarnas lögner om arbetsrätten och deras jobbpolitik. De säger att de värnar kollektivavtalen och arbetsrätten men ändå görs försämringar i lagstiftningen som slår mot kollektivavtalen och människorna. Försämringar som ökar klyftorna mellan fattig och rik och som ger en stenhård konkurrens om jobben som finns. En politik som förvandlar samhället till en egoistisk värld där de svagaste slås ut.

IF Metalls Paula Thunberg-Bertolone förklarar på ett utmärkt sätt i nedanstående videos hur politiken som Borgarna för och går till val på slår hårt mot arbetare, sjuka och arbetslösa. Deras politik ger inte fler jobb bara otrygga och fattigare människor.

En Rödgrön regering kommer att värna arbetsrätten och kollektivavtalen……vi vet att en uppluckring av arbetarnas rättigheter inte är lösningen på arbetslösheten. Vi kommer att satsa på utbildning och utveckling för att stå stadigt i  konkurrensen mot omvärlden och människor kommer snabbt att kunna ställa om till andra yrken och också  skapa nya jobb när gamla försvinner.

En Rödgrön regering inser att a-kassan måste vara en möjlighet till försörjning tills man hittar ett nytt jobb. Människor ska inte drabbas av ekonomisk katastrof när man ofrivilligt blir av med jobbet. Varken ung eller gammal ska behöva uppleva detta. Alla måste också ha råd att kunna vara medlem i a-kassan och den ska vara solidariskt finansierad.

Därför kommer de Rödgröna,  när vi vinner valet den 19 september, att höja ersättningen till a-kassan så att fler får ut 80% av tidigare lön och sänka avgiften så att alla har råd .

Published in: Okategoriserade on 29 juli 2010 at 10:53  Kommentera  

Borgarnas och arbetsgivarnas drömvärld är vår mardröm…..måtte vi aldrig somna och låta det ske.

Hörde på nyheterna om bemanningsföretaget Student Consulting som hotar sin personal med ”sparken” om de inte är 25% effektivare än de anställda på det företag de hyrs ut till.

Student Consulting har tydligen detta som sitt ”varumärke”. Att alltid ge kunden en effektivare personal.

Men hur kan det vara möjligt mänskligt? De allra flesta människor som är anställda på ett jobb oavsett vad det handlar om, är engagerade och jobbar effektivt och efter bästa förmåga. Att då komma in som inhyrd med kravet att jobba 25% effektivare är ju en fullständig omöjlig uppgift. Dessutom handlar det om ungdomar på sitt kanske första sommarjobbb eller anställning för Student Consulting inriktar sig på just ungdomar.

Ett par av de unga anställda intervjuas men vågar inte visa sitt ansikte av rädsla att Student Consulting ser det och ”sparkar” dem.

Det finns fler exempel på hur andra bemanningsföretag behandlar sina anställda ex. där man tvingas sitta och vänta vid telefonen hemma ifall man får ett uppdrag eller där man åker till det företaget som vill hyra ifall någon i personalen skulle vara sjuk.

Hur har dessa bemanningsföretag lyckats driva sin verksamhet så här långt utan att stoppas?

Det är ganska enkelt att förklara.  Bemanningsföretagen har hittat det ”samhället” som Borgarna förespråkar och så hett längtar efter. Lagen ger dem rätt att utöva sin verksamhet med uthyrning. Man har lyckats splittra solidariteten och slå bort facket och efterlevnad av kollektivavtal, arbetsrätt och mänskovärdig behandling. Man har gjort människor rädda och otrygga genom att utöva sin makt utan anställdas medbestämmande. Sen kör man ”hungriga vargar jagar bäst” och den som inte lever upp till förväntningarna är snabbt av med jobbet. Regeringen har hjälpt till genom att göra det dyrare att vara medlem i facket/a-kassan och en a-kassan så usel att det är en ren katastrof ekonomiskt att bli arbetslös.

Det är oerhört svårt att informera och organisera medlemmar i bemanningsföretagen då alla är på olika arbetsställen och olika branscher. Facket på det företag som hyr in har ingen rätt eller möjlighet att förhandla eller kontrollera avtalens efterlevnad för de personer som är inhyrda. Och de inhyrda vågar inte berätta av rädsla att bli av med jobbet och är ju ofta inte medlemmar i facket. De vet helt enkelt inte om att de har rättigheter.

Bemanningsföretagen hotar med ”sparken” för att få människor att jobba hårdare för att de själva ska överleva i den hårda konkurrensen i bemanningsbranschen. Arbetsgivarna som hyr har ”köpt” sig fria från arbetsgivaransvaret och arbetsrätten och väljer och vrakar efter eget tycke. Inga sjuka, föräldralediga, förtroendevalda, lågpresterande etc har möjlighet att få stanna länge på ett företag som inhyrd.

Detta är Borgarnas och arbetsgivarnas drömvärld och våran mardröm.

Är det ett sånt samhälle vi vill ha? Vill vi att sådana villkor ska gälla alla arbetare på alla företag? För det är dit vi är på väg om inget görs det hörs tydligt när Borgarna pratar: ” Lägre ingångslöner, individer förhandlar själva utan kollektivavtal som golv, jobblinjen där sjuka och arbetslösa lever i fattigdom, slopandet av LAS, förenklade arbetsrättsregler för arbetsgivaren”.

Det visar så tydligt hur viktigt det är att hålla ihop och vara medlem i facket och genom kollektivet vara starka. Så viktigt att vi har kollektivavtal och förtroendevalda som ser till att de efterföljs. Facket är och förblir en livsviktig motpart till arbetsgivarna. Det visar också tydligt att vi måste ha en regering som inte springer arbetsgivarnas ärenden och försämrar arbetsrätten för oss.

Vi måste ta krafttag i bemanningsbranschen. Lo har uppmärksammat detta men mer måste göras för att bevara kollektivavtalen och medlemskapet även i bemanningsbranschen som ju är en ökande bransch. Vi måste också ha en regering som förstår problemet och hjälper till att motverka människors outhärdliga situation på jobbet eller vid arbetslöshet.

Published in: on 25 juli 2010 at 7:19  Kommentera  

Rekordvinster i stora företag…..men vågar de tillsvidareanställa?

SVT hade ett inlägg med IF Metalls förbundsordförande Stefan Löfven som man kallade ”Facken lurade på vinfesten”. SVT menar att eftersom vi under avtalsrörelsen tecknade ett av de lägsta löneökningarna på länge och nu gör företagen rekordvinst, går vi miste om delar av vinsten.

Men långt ifrån alla företag gör dessa vinster så det är fel att säga och ingen hade någon spåkula att titta i under avtalsrörelsen då läget fortfarande var kärvt även för storföretagen. Man kunde ana en förbättring sen året innan men ingen visste åt vilket håll det skulle gå och vi tog ansvar för det aktuella läget.

Nu ett halvår senare har industrin tagit fart och bilden ser lite annorlunda ut och Stefan Löfven säger: ”Det relativt magra lönepåslaget kommer att studsa tillbaka på arbetsgivarna. Kraven lär bli betydligt högre nästa gång.Vinsterna måste gå tillbaka till de anställda i form av investeringar, nyanställningar och utbildning.”

Vi lyckades i avtalsrörelsen begränsa arbetsgivarens möjlighet till att byta ut anställda med företrädesrätt mot inhyrda.

Men vad händer när alla med företrädesrätt har fått återanställning och det behöver nyanställas?  Får återanställda bara visstidsanställningar?

Risken är oerhört stor att företagen är riktigt brända av krisen och dess snabba nedgång och vågar inte tillsvidareanställa personal trots rekordvinster utan kör med visstidsanställningar. Risken är då lika stor att när det är möjligt så använder de sig av inhyrning.

Kan nog sätta en peng på att det och övertidsfrågan blir nästa stora kamp i nästa avtalsrörelse.

Vi kanske har lagt det mesta av krutet i bakänden med situationer med nedgång och uppsägningar, men det var det akuta läget då. Men nu måste vi snabbt även lägga kraft i framänden. Anställningens ingående där vi behöver få företagen att ”våga” anställa på tillsvidareanställningar.

Företagen är rädda att de inte blir av med personal fort nog om något händer eftersom vi har rätt till betald uppsägningstid allt från 1-6 månader. Man kommer att köra hårt med övertid först innan man anställer men sen vill man bara ha tidsbegränsade anställningar för att slippa betala uppsägningstid.

Kan finnas förståelse för det men det får inte vara så att vinsterna går till aktieägarna medan anställningarna blir otrygga och vi kastas ut i arbetslöshet på noll och ingen tid alls. Det är dessutom inte bra för samhället heller. Därför borde det ligga i alla tre parters intresse att lösa den frågan. Regering, arbetsgivare och facket.

Att luckra upp rätten till uppsägningstid är inte aktuellt och inte lösningen och vi kan inte hindra vinstutdelning till aktieägarna. Därför  är det nu viktigt och bråttom med att få till en uppgörelse om ”utbildning istället för uppsägning” annars kommer flertalet av IF Metallarna att ha tillfälliga anställningar eller vara inhyrda och många övertidstimmar arbetade.

När vi bara har bytt regering i höst så har vi goda möjligheter att få till en lösning. Då har vi iallafall två parter som inser det viktiga i frågans lösning även för människan och samhället. Arbetsgivarna måste då på allvar sätta sig och diskutera detta.

Published in: Okategoriserade on 24 juli 2010 at 8:16  Kommentera  

Det är sannerligen dags nu att vi försvarar kollektivavtalen mot ytterligare Borgligt styre.

Återigen har ett blått EU attackerat vår modell med kollektivavtal och den fria förhandlingsrätten. Denna gången handlar det om att förvaltningen av de tyska kommunanställdas avtalspensioner måste upphandlas i öppen konkurrens i hela EU. Arbetsmarknadens parter i offentlig sektor kan efter domen inte ingå avtal om pensioner hur som helst utan ska följa EU:s regler.

Detta kan hota vår möjlighet att förhandla fram kollektivavtal med rättvisa pensioner inom den offentliga sektorn”, säger TCO:s ordförande Sture Nordh.

Att EU-domstolen går in och bestämmer över vad parterna kan komma överens om i kollektivavtal är oroväckande. Först Laval-målet och nu detta.

Vart är den Svenska regeringen då? Som kan gå in och protestera för att tillvarata Sveriges intresse och försvara den svenska modellen.

Ja i Laval-fallet vet vi hur det gick. Regeringen sa sig värna om den svenska modellen men gick sen och beslutade om en Laval-lag som är hårdare än EU:s rekommendationer.

Regeringen kan nu innan den 9 Oktober gå in och intervenera till Tysklands förmån och på så vis försöka skydda svenska intressen men det är oklart om regeringen har planer på detta. Frågan bereds nu i arbetsmarknadsdepartementet, näringsdepartementet och utrikesdepartementet.

Tidigare hade vi Littorin som åtminstone sa sig värna om kollektivavtalen men nu har vi inte ens det. Signaler till facket säger att andra ministrar tvekar att gripa in och det verkar inte troligt att vår nya arbetsmarknadsminister har kraft nog att göra det.

Nu ser vi tydligt hur viktigt det var att rösta i EU-parlamentsvalet. Om folk hade tänkt till och EU varit rött hade detta troligtvis aldrig hänt.

Nu måste vi se till att vi åtminstone får en Rödgrön regering som i alla lägen försvarar den svenska modellen och kollektivavtalen. Det är det absolut viktigaste vi har på svensk arbetsmarknad.

Nu måste alla tänka till och försvara kollektivavtalen. Om de Borgliga lyckas försvaga dem alltmer är ingen skattesänkning eller annan borglig politik ett enda öre värt i plånboken för någon arbetare.

Vi måste se långsiktigt på vårt samhälle och titta bakåt hur det var innan kollektivavtalen.

Många tror inte att vi kan hamna på villkor likt 1800-talet där arbetsgivarna bestämde allt och arbetarna stod med mössan i hand. Det behövs bara 4 år till med en Borglig regering mina vänner…….så är vi förmodligen där.

Vi måste ha en regering som värnar kollektivavtalen här hemma och som strider för dem i EU.

Vi måste ha ett regeringsskifte och det är vår uppgift att rösta fram det……..alla vi arbetare, sjuka, arbetslösa, pensionärer och alla andra som har vett att inse vårt eget långsiktiga bästa.

Det är dags att stå upp för och försvara våra kollektivavtal. Det är i elfte timmen men inte försent. Det är i valet det avgörs.

Published in: on 21 juli 2010 at 17:50  Kommentera  

Ny vinkling av Svenskt Näringsliv verkar desperat.

Svenskt Näringsliv presenterar en ny rapport kallad ”Uppsägning med förhinder”. En enkätundersökning gjord bland medlemsföretagen och handlar om LAS och MBL i uppsägningstider.

Den visar bl.a hur stor andel av företagen som följt ”sist in-först ut” principen, hur stor andel som gjort en överenskommelse med facket om avtalsturlista och hur stor andel som säger sig förlorat viktig kompetens.

Det visar sig att en stor andel företag har kommit överens med facket om en avtalsturlista där man ju tar hänsyn till kvalifikationer så att företaget kan fortsätta att vara konkurrenskraftiga. Men ändå hävdar man att turordningsreglerna är ett problem, vilket för mig är ofattbart.

Svenskt Näringslivs sammanfattning av det hela är att det är LAS, MBL och facket som är hindret för våra företag att bli av med personal snabbt och att få behålla rätt kompetens:

”Det  visar i denna undersökning att företagen har att leva med en betydande osäkerhet när de har behov av att minska personalstyrkan och denna osäkerhet finns på flera plan.
• För det första är det en stor osäkerhet kring hur lång tid det förlöper innan
förhandlingarna är avslutade.

• För det andra är det osäkert om ett företag som behöver minska arbetsstyrkan kommer kunna enas med sin motpart om nödvändiga avsteg från sist in – först ut-principen.

• För det tredje är det osäkert vilka behov som företaget får tillgodosett
även om parterna lyckas enas om en avtalsturlista”.

Hur lång tid det tar att förhandlar beror oftast på arbetsgivaren själv. Om de bara följde sin del av MBL med information i god tid, konsekvensanalys, låter facket vara med i diskussionen och ordning på dokument angående personalens kvalifikationer så skulle förhandlingsstarten kunna snabbas upp betydligt och resultatet komma fortare.

Om de sen var riktigt seriösa och faktiskt tittade på kvalifikationer och inte på andra subjektiva saker angående vad som är nödvändig kompetens så är det inte så svårt att komma överens.

Vid en uppsägning är det alltid risk för att tappa kompetens oavsett avsteg eller inte med tanke på att de anställda ofta har lång erfarenhet och i synnerhet om det är andra eller tredje uppsägningsomgången under kort tid och många har sagts upp redan tidigare.

”Krisen” var inte likt någonting annat och är olycklig att ha som riktmärke i rapporten.

Arbetsgivarna har mer och mer börjat kompensera den ryckiga produktionen med att ”kasta” in och ut personal.

Om de istället lade mer krut på att försöka få en stabilare orderingång och materialförsörjning så skulle inte kasten bli så snabba och företaget skulle ju ha en jämnare inkomst. Personalstyrkan skulle då också bli på en jämnare nivå. Samtidigt måste parterna titta på sätt att förhindra uppsägningar då det ändå är skiftningar i produktion.

Under avtalsrörelsen tillsattes arbetsgrupper för att utreda ”Utbildning istället för uppsägning”. Något system, helst en tre-partslösning som gör att företagen har råd att behålla och utbilda sina anställda i dåliga tider för att snabbt kunna komma igång då produktionen vänder.

Dessa åtgärder mot ryckigheten i produktion och ett system för att behålla personalen är vad som behövs. Att skylla på LAS, MBL och facket är lite väl desperat av Svenskt Näringsliv tycker jag.

Arbetsgivarna är ute efter att kunna peka med hela handen utan att behöva förhandla när anställda behöver lämna……utan att ha behövt kompetensutveckla för att slippa vara sårbara och utan att ta tag i problemen i ”inflödet” med ordrar och material.

Published in: on 19 juli 2010 at 15:14  Kommentera  

Kollektivavtalen är kärnan för att motverka osund konkurrens.

På ledarsidan i Sundsvallstidningen finns idag en artikel om LO och Laval där skribenten försöker sig på att smutskasta LO och facket. Den visar hur okunniga och ointresserade vissa är av kollektivavtal och arbetares rättigheter och hur sned samhällsbilden då blir.

Lo släppte i veckan en rapport ”När arbetskraftskostnaderna pressar priset” och handlar om exempelvis Laval och striden där om att teckna svenska kollektivavtal.

Det är detta skribenten angriper.  Man  skriver att LO motarbetar utländska arbetare genom att kalla det lönedumpning när de har lägre lön än svenska kollektivavtal. Vidare ges kritik mot LO för att inte ha tagit fram tydliga dokument som visar vilka rättigheter utländska arbetare har i Sverige.

Skribenten kallar LO för att ha spelad solidaritet med utländska konkurrenter och menar att rapporten är ett ”Anstötligt hyckleri av facket”.

Men det är ju kollektivavtalen som är kärnan och det som ”striden” handlade om. Det som skribenten inte vill eller kan se är att kollektivavtal ger tydliga regler om rättigheter och skyldigheter och som ger utländska och svenska arbetare samma betalning som ”priset på arbete” är i Sverige.

Någonting annat vore lönedumpning och ger en osund konkurrens. Svenska företag har inte en chans i konkurrensen. Det skulle leda till större arbetslöshet i Sverige om inte arbetsgivarna lyckas sänka svenska löner jämförbart med utländska vilket inte är möjligt enligt kollektivavtalen.

Varför skulle priset vara något annat om en utländsk arbetare utför samma arbete?  Varför skulle arbetsmiljö och andra villkor vara sämre för en utländsk arbetare? Det är nedvärderande mot den utländska arbetaren.

Priset på arbete bestäms av arbetsmarknadens parter genom tecknande av kollektivavtal. Så fungerar det här i vårt land och är en del i vår ”Svenska modell”. Om alla respekterade  detta så skulle  en strid som den om Laval och Vaxholmsbygget aldrig behövt hända. Om bara det Lettiska företaget hade följt svensk sed på arbetsmarknaden istället för att försöka utnyttja EU:s fria rörlighet och försökt konkurrera med låga löner.

Skulden för det Lettiska företagets konkurs kan aldrig läggas på facket. Skulden var deras eget genom att envist vägra att teckna svenskt kollektivavtal.


Published in: on 18 juli 2010 at 7:11  Kommentera  

Verkligheten för ungdomar är inte så hipp och cool som vissa låter påskina.

Samtalen till LO:s hjälptelefon har ökat med 60% i år och många samtal handlar om att ungdomar har tvingats provjobba gratis. Detta är inte ok och definitivt inte tillåtet enligt kollektivavtal.
Oseriösa arbetsgivare ser sin chans att utnyttja ungdomar och får jobbet gjort helt gratis. Detsamma har vi sett överallt det senaste året i form av praktikanter och FAS-3 jobb.

I denna verklighet behöver stödet och rättigheter för arbetare stärkas så att vi kan mota dessa oseriösa arbetsgivare. Vi måste skydda våra ungdomar och ge dem möjligheten till riktiga jobb med riktig lön.

Det är vi många överens om förutom Allianspartierna som är precis tvärtom. Exempelvis CUF startade sin valkampanj ”FUCK facket 4ever” med galna idéer som skrota LAS och facket samt att låta ungdomar förhandla om lägre lön är kollektivavtalen.

De menar att ungdomar ska få in en fot på arbetsmarknaden genom att jobba för svältlön eller gratis kanske? För det är precis vad som kommer att hända.
CUF:s förbundsordförande går till personvalskampanj på detta tema. Han menar fortfarande att detta är lösningen på ungdomsarbetslösheten och struntar uppenbarligen i om ungdomarna jobbar gratis. Han har i sin kampanj en tydlig åsikt om att LO och arbetsrätten är problemet.

Om han bara tittade på verkligheten och var lite seriös istället för att lura i ungdomarna att allt är hippt och coolt och att det bara är att ta för sig, så skulle han också se hur våra ungdomar behandlas redan idag trots kollektivavtal och LAS.

Såklart behöver vi hjälpa ungdomarna in på arbetsmarknaden men då med ramar för vad som är tillåtet. Mer utbildning exempelvis för att rusta ungdomarna i konkurrensen om jobben.
Många företag inom industrin har redan idag en koppling till ex. Teknikcollege och anställer ungdomar efter utbildningen. Eller som stora företag som gott och väl klarar en kostnad för utbildning i anställningen har lokala lösningar .

Om vi kunde ha mer av den varan på fler företag där man inte redan har en egen lösning så skulle det ge ungdomar en större chans. Om det var en uppgörelse mellan fack och arbetsgivare om formerna så skulle det skapa en större trygghet för både arbetare och arbetsgivare.
Det skulle inte heller bara vara en generell sänkning av ingångslönerna utav politiker som vill göra vad som helst för att pressa lönerna nedåt.
Arbetsrätten behövs för att skapa trygghet, stabilitet och arbetsfred.

Detta skapar inte fler jobb men en större chans för ungdomarna. För att få fler jobb behövs andra satsningar.

Published in: on 17 juli 2010 at 19:05  Comments (1)  

Det lurade folket.

Att läsa boken ”Bokslut Reinfeldt” gav en kraftig bekräftelse på vad jag redan var övertygad om…..Alliansens politik är livsfarlig för folket.
Att läsa den en dag på stranden ger förutom ett rödare sinne, en aning rödare skinn också då man i läslustan glömmer att man ligger i solen.

Jag har länge funderat på vad jag och många med mig missar eftersom opinionssiffrorna är höga för Alliansen. Vad är det som gör att många sympatiserar med Alliansen trots deras orättvisa politik?
Jag tror att boken satte fingret mitt i prick: Egoism och rädsla.

Människor förvandlas till rädda egoister……rädda om sitt eget skinn.
Vad är det då som gör folk rädda?
Jo det faktum att Alliansens politik slår undan den trygghet som vi började bygga upp i början på 1900-talet….Den svenska modellen.
Vårt samhälle börjar övergå från ett solidariskt finansierat samhälle till ett individuellt försäkringssamhälle där var och en måste se om sitt eget hus.
Den svenska modellen beskrivs i boken på ett mycket bra och lättförståeligt sätt.

Modellens tre pelare:
1. Partsrelationen på arbetsmarknaden som består av centrala parter som sluter kollektivavtal. En högt medlemskap i facket. Detta ger en balans mellan arbetare och arbetsgivare och håller löner och villkor på en rimlig nivå. Lönedumpning förhindras.

2. Socialförsäkringssystemet som bygger på principen om inkomstbortfall och ger ersättning vid sjukdom, föräldraledig, arbetslöshet etc.

3.Välfärdstjänster som skola, vård och omsorg.

Alliansen har på bred front attackerat alla tre pelarna genom att höja avgiften till a-kassan och tagit bort avdragsrätten för fackavgift. Alltså försvårat ekonomiskt att vara medlem i facket för att på så vis vrida över makten till arbetsgivarna.
De har sänkt ersättningar vid sjukdom, föräldraledighet och arbetslöshet.
Minskade resurser till kommuner som slår direkt mot skola, vård och omsorg. Privatiserar bl.a skola och vård.

Samtidigt öppnar de upp för privata försäkringslösningar där endast den som har råd kan teckna försäkring och på så sätt upprätthålla tryggheten.

Alliansen har mångdubblat avgiften till a-kassan för en industriarbetare. Därtill har de sänkt ersättningen. Många tecknar en försäkring och betalar ännu lite till för en sämre ersättning…..rädsla ger sig till känna.
När rädslan blivit tillräckligt stor och folk tecknar privata försäkringar så minskar intresset för den gemensamt finansierade välfärden……egoismen ger sig till känna.

Alla försämringar vid arbetslöshet, sjukdom och öppnande för låglönemarknad inom offentlig sektor gör att konkurrensen om jobben hårdnar.Arbetarna och facket försvagas och lönerna pressas nedåt……maktbalansen är förskjuten.

Enda sättet för medelklassen att ha råd att betala mer privata försäkringar för att upprätthålla en trygghet är mer skattelättnader från regeringen……tvångssympatier med Alliansen uppstår.

De rika klarar sig alltid medan de fattiga slås ut.

Sen har Borgeligheten fått sin drömvärld där klyftorna mellan fattig och rik är enorm. Arbetsgivarna har all makt och arbetarna står med mössan i hand.
Det en gång så stolta och solidariska folket har blivit det lurade och kuvade folket.

Det finns fortfarande tid att stoppa detta vansinne. Det gör vi den 19 september då vi åter tar tillbaks vår värdighet som folk.
Inte fyra år till med Alliansen.

Published in: on 13 juli 2010 at 18:33  Comments (1)  

Eftersom ingen vill ha det illa……se då till att alla får det bra.

Finns det verkligen någon som inte skulle vilja klara sin försörjning vid arbetslöshet?
Finns det någon som inte vill ha rätt till sjukvård vid sjukdom?

Skulle någon vilja leva under marginalen vid pension eller vilja ha mindre pengar vid semesterledighet?

Känner sig någon trygg när arbetsgivaren fritt kan ”välja” bort en anställd bara för att han bestämmer eller erbjuda hur låg lön som helst?

Vill man betala mer för bilbesiktning, a-kassa, medicin etc?

Svaret på dessa frågor är för de allra flesta ett NEJ!

Ändå så är det ställt så för många människor idag med försämrad a-kassa, sjukförsäkring, semesterlag. Arbetsgivare som inte tecknar kollektivavtal och avreglering av bilbesiktning och apotek. Finns fler exempel på hur vårt samhälle ser ut idag och som drabbar många helt ofrivilligt.

Men om de allra flesta inte vill ha det såhär……varför har Alliansen då så höga opinionssiffror? För det är ju faktiskt Alliansen som har fixat så att många människor har det svårt ekonomiskt och lider. De har tagit bort solidariteten.

Om ingen vill ha det svårt och lida så måste väl alla begripa att ens barn, föräldrar, äldre generationer, arbetskamrater och vänner inte heller vill det. Om man har jobb och är frisk i sina bästa år så borde man begripa att man en vacker dag kan drabbas av Alliansens politik på ett mycket hårt sätt och det gäller också medmänniskorna.

Så sluta genast att vara så egoistiska……tänk på människor omkring oss. Rösta Rödgrönt för ”skatt efter bärkraft och välfärd efter behov” och bevarandet av den svenska modellen.

Published in: on 10 juli 2010 at 21:09  Kommentera