Alliansen sätter sig i sandlådan när vuxna argument tryter.

Mats Odell och Littorin har inga andra argument än sådana på sandlådenivå eftersom de attackerar Mona Sahlin med ord som ”Tobleronepolitik”.

Det är tragiskt men även skrattretande när vuxna människor som har ansvar över  Sverige sänker sig till en så låg nivå. När sakargument mot Socialdemokraternas politik tryter så tar man till fula knep för att försöka reta upp väljare.

Om Alliansen inte kan presentera en politik som väljarna köper och som är bra för Sverige så borde de inse att det är hög tid att ta ett steg tillbaka och låta dem som kan det bäst, ha ansvar över vårt land och folk.

Kritisera vår politik om ni vill, men ge er inte på personer eller ta till lögner. Valet handlar om vilken politik vi vill ska forma Sverige och vårt samhälle, inte om vilken person som framstår som mest perfekt.

Tro inte att det hjälper att någon försöker smutskasta Mona eller någon annan personligen.

Alliansen borde inse att deras politik är genomskådad och att Svenska folket inte längre vill betala för att endast de rika ska få det bättre.

Om Alliansen är smarta,ansvarstagande och vuxna människor så borde de inte visa upp ett så fult tryne som smutskastning på sandlådenivå. Det visar deras rätta ansikte och skrämmer väljare.

Eftersom de nu gör detta så visar det med all önskad tydlighet att vi inte kan lägga Sveriges framtid i deras taktlösa, ansvarslösa och barnsliga händer mer.

Inte fyra år till…..

Published in: on 28 april 2010 at 11:20  Kommentera  

Littorin fruktar samarbetet mellan LO och Socialdemokraterna.

Arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin uttalar sig i TCO-tidningen om LO:s samarbete med Socialdemokraterna:

Det organiserade samarbetet gör det väldigt svårt för mig och är skadligt för den svenska modellen. Jag skulle hellre se att de var partipolitiskt obundna.

På vilket sätt menar han att det skadar den Svenska modellen tro? Kan det vara att han fruktar att Socialdemokraterna stödjer facket och att de skulle  stifta lagar som direkt gynnar arbetare och kollektivavtalen. Om nu Littorin tycker att politiker ska hålla sig borta från regler som berör arbetare och arbetsgivare……varför genomförde då regeringen försämringen i sjuk- och föräldralönen, semesterlagen, Lavallagen och har förslag på försämringar i studieledighetslagen.

Den senare kommer att slå hårt mot fackliga studier och försvårar för medlemmarna att hålla sig uppdaterade. Alla försämringar slår i slutänden mot kollektivavtalen.

Han säger också till TCO-tidningen att han inte kommer att röra turordningen i LAS efter valet heller.

Må så vara att han inte tänker, för med en förhoppningsvis stundande högkonjunktur blir en raserad turordningsregel inte lika effektivt vapen mot arbetarna längre då färre uppsägningar kommer att ske.

Men hur tänker han om Förtroendemannalagen och Medbestämmandelagen? Och hur tänker han om LAS för övrigt…..kommer han kanske att lyssna på resten av Alliansen och försvaga lagen för ungdomarna med raserad anställningstrygghet? Mycket troligt att Alliansen ger sig på dessa för att försvaga arbetarna och facket.

Littorins oro för samarbetet är inget annat än en rädsla och insikt om att vi kommer att se till att Alliansen förlorar makten. Vad gäller den Svenska modellen behöver han inte oroa sig. Den klarar sig bra mycket bättre under ett Socialdemokratiskt styre.

Published in: on 25 april 2010 at 14:37  Kommentera  

Om folk frågade om fakta istället för att anta, hade vi sluppit många missförstånd.

Under två dagar har jag varit på årsmöte med LO-sydost. Man träffar många människor från olika fackförbund och kan ha intressanta diskussioner. Hade möjlighet att prata en stund med Elektrikerförbundets vice ordförande som var inbjuden gäst.

Osökt kom vi in på årets avtalsrörelse och diskuterade den gemensamma LO-frågan ”bemanning”. Han sa att den frågan var inget problem för dem så därför lägger de inte så mycket krut där utan de strejkar för ex. en reglering i sina avtal om rätten att åka hem varje vecka vid bortajobb.

En man ifrån Pappers sa att de strejkar för att bruken har gått så bra även under krisen och att 2,6% är ett absolut minimum för dem. Även en fråga om pensionslösning finns med.

LO:s avtalssekreterare Per Bard var också inbjuden som gäst och talade en stund. Han betonade vikten av att hålla ihop men att det som sker i avtalsrörelsen inte alls är någon  anledning till oro som media vill ha det till.

Alla LO-förbunden är fria att teckna sina egna avtal och får stöd upp till det gemensamt satta kravet på 2,6% och någon för respektive förbund acceptabel lösning i bemanningsfrågan. Precis som det har varit i tidigare avtalsrörelser men denna gången har Svenskt Näringsliv lagt sig i och styr arbetsgivarna och vill ha exakt samma uppgörelser för alla.Det gör att denna avtalsrörelsen har blivit stökig och de nu strejkande förbunden känner sig låsta att inte få göra sina egna uppgörelser.

Jag var redan innan övertygad om att vi i IF Metall gjorde helt rätt som insåg att mesta möjliga var uppnått och att en strejk i vårat fall varit verkningslös. Kändes bra att få det bekräftat igen genom att andra förbund säger att de strejkar för andra frågor än de vi hade som mest prioriterade. Att vi i krisens spår har olika prioriteringar och olika förutsättningar.

Synd att inte fler frågade innan de går ut i media eller bland medlemmar och tycker att IF Metall skulle ha gjort si eller så.

För återigen har media vridit och vänt på fakta och bakgrunden kommer inte riktigt fram till dem som aldrig frågar efter den och därför höjs en del kritiska röster mot uppgörelser och mot påstådda händelser.

Har för länge sen lärt mig att fråga om saker jag inte förstår eller inte riktigt tror på……för att tro blint på media eller de som skriker högst för skrikandets skull kan vara livsfarligt.

Det är bättre att fråga och känna sig dum en liten stund……än att aldrig fråga och vara dum hela livet.

Published in: on 24 april 2010 at 15:38  Kommentera  

Ungdomar är värda jämlikhet….inte nedvärdering.

Centern skriver att jämställdhet är viktigt…….men hur är det med deras syn på jämlikhet? Mycket illa med tanke på hur de vill behandla vissa grupper i samhället…..nämligen ungdomarna.

Varför skriva så fint om jämställdhet mellan kvinnor och män men sen vända kappan och ryggen åt vissa grupper i samhället?

Borde inte deras text följa samma mönster när det gäller jämlikhet?

Jämställdhet råder när kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i samhället.”

Med Centerns politik angående LAS och ungdomslöner får vi nog skriva in följande text i deras partiprogram:

”Ungdomar och äldre arbetstagare har inte lika rättigheter och skyldigheter. Möjligheterna till ekonomiskt oberoende är inte lika. Villkoren för arbete och arbetsvillkor skiljer sig. Detta för att alla inte är lika mycket värda och arbetsgivarna ska gynnas mest genom godtyckliga uppsägningar och möjlighet till billig arbetskraft genom ungdomslöner”

Nä Centern detta håller inte. Jämställdhet och jämlikhet måste gå hand i hand för att det ska verka trovärdigt.

Hur tänkte ni egentligen att ungdomar ska gå på denna niten?

Gör samma jobb som andra men kräv inget betalt för det är ni inte värda. Försörjning får ni fixa på annat håll för genom jobb ska inte ungdomar få den möjligheten.

Published in: on 21 april 2010 at 11:31  Kommentera  

Centerns ungdomsförbund föreslår tre principer som stjälper både ung och äldre.

Centerns ungdomsförbund med Magnus Andersson i spetsen säger sig värna om ungdomarna och jobben men deras förslag stjälper inte bara ungdomarna utan även de äldre på arbetsmarknaden. I vilken bubbla lever CUF  i egentligen?

Han uttalar sig såhär:

Jag och Centerpartiets Ungdomsförbund kräver  att regeringen snabbutreder en ny anställningsform som ska kunna gälla i sommar för att underlätta anställningar hos alla Sveriges arbetsgivare.  Den anställningsformen har tre principer som skiljer sig från den reguljära arbetsmarknaden.

För det första ska inte kollektivavtal gälla. För att göra det möjligt för ungdomar att komma överens direkt med sin arbetsgivare så ska det vara möjligt med individuella avtal som behandlar lön, semesterersättning, ledighet och arbetstider.

För det andra ska inte LAS (Lagen om anställningsskydd) gälla. Detta för att arbetsgivaren ska känna sig trygg med att kunna göra sig av med de få ungdomar som inte sköter sig på jobbet. Den risk det innebär att anställa någon som är helt oprövad är en anledning till varför LAS håller unga utanför arbetsmarknaden. Staten bör naturligtvis också ta ett ansvar för att göra det ännu mer attraktivt. Därför föreslår vi att den här typen av anställning inte ska omfattas av någon arbetsgivaravgift.”

Finns inte något i detta förslag som skulle göra det bättre för ungdomarna utan bara ge arbetsgivare möjlighet till att utnyttja dem som billig arbetskraft. Vilken lön tror han att ungdomarna skulle få som unga och oerfarna om vad jobbet är värt?

Kollektivavtalet sätter lägsta lön för arbetet och nu tycker CUF att ungdomarna ska bjuda under avtalet och under varandra för att få ett jobb. Och vilken semesterersättning och arbetstider skulle de få?

Är inte ungdomar mer värda för CUF än så? Att tvingas ta jobb för sämre villkor är inte värdigt och de kan inte försörja sig.

Vidare tycker CUF att LAS inte ska gälla för att arbetsgivaren ska känna sig trygg……ja där avslöjade han kärnan i sin politik. Det handlar om att arbetsgivarna ska vara trygga och ha all makten. Men människan då……ungdomarna då?

Ingen arbetsgivaravgift…..ja återigen till arbetsgivarens fördel. Om arbetsgivaren kan anställa vissa billigare så drabbar det även de lite äldre som inte ”reas” ut.

Tycker CUF att det är rätt att lite äldre blir dem som blir arbetslösa eller inte har en chans till ett nytt jobb?

Ja tydligen för denna sortens politik från Centern är inget nytt……det är känt sen länge att deras våta dröm är att för alltid slopa kollektivavtalen och LAS.

Frågan är om inte ungdomsförbundet är värre än moderförbundet. Centern kan åtminstone skylla på att det var ett tag sen de var unga och inte begriper bättre…..men ungdomsförbundet som borde inse ungdomarnas problem gömmer sig i Mauds kjolar och företräder inte alls ungdomarna.

Published in: on 19 april 2010 at 11:10  Kommentera  

Lätt att sitta på läktaren och hojta…..då är man visst alltid bäst.

Så fel han har Leif Stang på Fastighets avd 64. Vi bor i samma stad han och jag men det känns som om han bor på en annan planet som han resonerar på Fastighets hemsida:

Politiskt, ideologiskt, strategiskt och styrkemässigt har LO-kollektivet och dess förbund inlett avtalsrörelsen stående på knä och därefter skördat den ena förlusten efter den andra.

För första gången någonsin gör tjänstemännen upp i avtalsrörelsen före LO-förbunden. Därefter går IF Metall, av alla förbund, in i lönematchen. För den som betraktar eländet utifrån förefaller det vara en av de största strategiska missar som är möjliga att göra. IF Metall har de senaste lönerörelserna varit minst sagt skakiga i sitt agerande och minnet av krisuppgörelsen borde sitta djupt hos LO-strateger och förbundens avtalssekreterare. Ändå släpper man in IF Metall! Utfallet blev som väntat. IF Metall släpper i stort sett bemanningsfrågan, förlänger krisavtalet och kommer ut med i stort sett samma nivåer som tjänstemännen. Och vi skriver 2-0 till Svenskt näringsliv.”

Så fel han har…..men som betraktare är det väl lätt att vara kritiskt när man inte har fakta och vet vad som gjorts eller varför.

Krisavtalet som tecknades i mars 2009 kan vara lätt att kritisera när man inte befinner sig i den värsta kris sen 30-talet eller om inte mer än var 5:e medlem riskerade att bli arbetslösa. Normalt friska företag gick under på ett par månader. Detta såg IF Metall och såg också att förtroendevalda i ren desperation gjorde otillåtna uppgörelser. Regeringen gjorde noll….nada…zipp.

För att inte riskera att som tjänstemännen få avtalen tolkade som att det var tillåtet att gå med på arbetstidsminskning och för att mildra fallet för många företag och därmed jobbet, så blev det nödvändigt att agera. Det hade IF Metall mod och styrka att göra.

Nu blev en ny möjlighet uppgjord men endast t.om den 31 oktober i år och beräknas kunna beröra 0,5% av våra företag om det är nödvändigt för att rädda jobb och facket går med på det.

Lönenivåerna är en aning blygsamma men trots vissa storföretags bonusutdelningar så befinner sig många företag långt ifrån den ekonomiska styrkan. Vår uppgift är att se till hela vår industri och inte bara medlemmar på dessa storföretag.

Bemanningsfrågan är reglerad. Vi har kompletterat LAS och inte luckrat upp den eller släppt den som Leif skriver. Vi har kraftigt försvagat arbetsgivarens makt. Naggat lite till av § 32.

Så Leif kan vara så snäll att läsa på nästa gång eller fråga om vad vi har gjort och varför. Som sagt, vi bor i samma stad…….han känner till IF Metalls avdelning här och det kan inte vara så svårt att höra sig för.

Published in: Okategoriserade on 16 april 2010 at 19:58  Comments (1)  

Trist DA…..igen.

Har lite svårt att förstå varför en tidning som kallar sig ”facklig tidning” och som skyltar stort med IF Metall, GS och Pappers intill loggan, måste skriva saker med oftast en negativ vinkling mot just facket.

På hemsidan idag går att läsa med en fet rubrik ” 200 000 hotar att lämna facket” . Opinionsanalytiker vid tns-sifo, Toivo Sjörén uttalar sig och säger:

Det här borde vara en väckarklocka för facket. Olika medlemmar fordrar olika tilltal och det är ju viktigt för facket att nå alla”

Må så vara att det är hans åsikt och den kan få vara med i artikeln men varför sen tyst, tomt och ingenting från DA:s sida?

Som facklig media borde åtminstone en kommentar från facket vara med i sammanhanget om nu inte DA kan förmå sig att pressa fram någon själva.

 En enda mening från DA:s sida om varför dessa i huvudsak unga män borde stanna i facket är väl inte för mycket att begära. Hur svårt är det med motargument här då…..inte ett dugg. 

De unga männen som säger att de inte tror på en kollektiv lösning utan ser sig som individer ska ha klart för sig att just kollektivet skyddar dem mot andra individer som tror sig klara sig själva. Kollektivavtalet skyddar dem mot osund konkurrens om jobben för sämre villkor.

Om de möjligen är duktiga på att prata till sig en lön de är nöjda med så skulle jag vilja se dem den dagen ex. arbetsmiljön känns obekväm……kan de ensamma som individer få arbetsgivaren att förändra arbetsmiljön eller semesterförläggningen eller något annat. Fast där har de nog tänkt åka snålskjuts på dem som är med i facket och betalar.

Vet inte DA om detta heller?? Eller varför så tyst…..igen….är det för att som all annan media skapa rubriker som de tror att folk vill läsa.

Skärpning ! Vill man kalla sig facklig media så ska man givetvis visa på fakta men inte bara negativ sådan. Hur vore de om man såg lite solskenshistorier mellan varven….för det finns massor…..där medlemmar är fullkomligt övertygade om meningen med facket. Eller kanske lite fakta om hur allting startade och hur viktigt det är.

Published in: on 15 april 2010 at 18:59  Kommentera  

Historia är viktigt för vår framtid.

Som handledare för fackliga utbildningar träffar man många medlemmar och har möjlighet att diskutera allt mellan himmel och jord men framförallt meningen med facket.

Medlemsutbildning är den mest grundläggande och här pratar vi om ”Det fackliga löftet” och meningen med att vara medlem i facket och a-kassan.

Har nyligen haft två ungdomsgrupper och de var väl medvetna om vad facket gör och likaså var de mycket politiskt medvetna.

Vad som slår mig när man drar historia och varför facket kom till och varför arbetarrörelsen bildade det Socialdemokratiska partiet, märker man genast att det finns en felande länk. En bortglömd och icke omtalad del.

En oerhört viktig del som vi aldrig får glömma.

För ungdomarna såg det som självklart att facket och a-kassan finns och det fanns inte ens i deras vildaste fantasier att facket kunde vara hotat och faktiskt kan försvinna.

För dem har facket alltid funnits och förtroendevalda liksom bara finns. Lagar och avtal är något självklart och de hade inte en aning om att något kunde hota detta. De såg inte riktigt kopplingen till politiken och Socialdemokraterna heller.

Efter en diskussion om förtroendemannalagen och vad den ger för möjligheter och rättigheter och vad som kommer att hända om lagstiftarna försvagar eller rent av tar bort den, så tändes ljusen ett efter ett i ungdomarnas ögon. De insåg att möjligheten till fackligt arbete, utbildningar, förhandlingar etc helt plötsligt inte skulle vara så självklart längre och i förlängningen försvagar det våra kollektivavtal.

Utan kollektivavtal…..våra regler på jobbet….så vet de att det är kört och arbetsgivarna har hela makten.

Vi pratade om regeringens försämringar i ex. semesterlagen, sjukpenningen och förslaget om försämrad studieledighetslag och de såg kopplingen mellan lagar och kollektivavtalen och insåg att de också  riskeras att försvagas med dagens regering.

Vad säger man….halleluja…en underbar och meningsfull dag på jobbet då ytterligare medlemmar förstår kärnan i fackföreningen och framförallt varför det är så viktigt och vilka det är som hotar den tryggheten.

Så glöm aldrig historien……glöm aldrig det fackliga löftet…..och glöm aldrig att föra budskapet vidare.

Published in: on 14 april 2010 at 20:02  Kommentera  

Alliansen vill använda den fria marknadens kraft…. förödande för vår trygghet.

Nederländerna tycks bedriva samma politik som Alliansen här hemma…..eller rättare sagt så apar Alliansen efter Nederländerna.  Karin Ekenger hyllar dem för deras seger i en artikel. Men inte ett  ord om det skapades fler jobb utan bara hur människor tvingades ut i arbete…….samma politik som Alliansen för här i Sverige.

Att tvinga ut fler i arbete för sämre villkor genom att försämra a-kassa, sjukförsäkring, arbetsmiljöregler etc.

En av de mer uppenbara reformerna i Nederländerna, för att var och en ska ta mer och mer kostnader själv är väl ändå denna om egenfinansiering av ex. barnledighet:

När fler arbetar kommer också ett ökat behov av ledighet under yrkeslivet för olika ändamål. Under 2006 introducerades därför en möjlighet för enskilda att skattesubventionerat spara pengar för att kunna finansiera frånvaro till exempel på grund av vård av anhörig, egen utbildning eller barnledighet (extra stor skattesubvention).”

En tydlig attack mot arbetarna och ev. kollektivavtal finns också med i deras politik:

Arbetstidslagen har förenklats när det gäller regler om maximal arbetstid och nattarbete. Den innehåller inte heller längre några speciella regler om övertidsarbete. Överenskommelse om hur raster ska läggas ut träffas direkt mellan arbetsgivaren och den anställde.”

Lägg Ingemar Göranssons ord nedan  ur ”Angreppet på det fackliga löftet” på minnet och man kan tydligt se vad  Alliansen håller på med här:

Ett modernt land ska inte med lag byggas, tvärtom, med den fria marknadens kraft ska lagar och regler spolas bort. De anställda kommer att kräva att få slippa kollektivavtal för att ha en chans att få jobb. Vi ska ändra i alla bidrag och försäkringar, färre, lägre, sämre och dyrare. Då tvingas människor ut i arbete, det blir konkurrens om jobben. Facket blir svagare och företagen starkare utan att vi får kritik för att ha ändrat arbetsrätten.”

En målmedveten strategi som tillämpas och smygs in lite i taget i tron att vi inte ska märka det.

Alla har inte fått upp ögonen än, för än så länge när vi är friska och har ett jobb har vi tjänat pengar på Alliansens politik. Men alla är inte friska eller har ett jobb.

I förlängningen kommer detta att slå mot oss friska vanliga arbetare också och endast de riktigt rika klarar sig. Men då kan det vara försent att agera.

Inte fyra år till med Alliansen.

Published in: on 12 april 2010 at 5:15  Comments (1)  

Media passar på att göra rubriker…..

Media  har skrivit spaltmetrar om avtalsrörelsen och IF Metall har ofta varit huvudperson i dramat. För det är just ett drama som en del media försöker göra det till även tyvärr ibland våra egna sk. fackliga medier.

Man förstorar och förvränger lite efter vad som passar för en ”bra” rubrik.

När avtalen för IF Metall började bli klara så skriver många medier att ”Metallavtalen” har gjorts upp. Om inte reportrarna nu efter mer än 4 år har fattat att vi heter IF Metall så kan man ju verkligen fundera över hur det står till med verklighetsuppfattningen.

De skriver vidare om vad andra hade för negativa tyckande om vår uppgörelse mer än vad som tycktes positivt. Vilka krav arbetsgivaren fått backa på verkar inte media har tagit speciellt mycket fasta på utan skriver hellre om att IF Metall ”gått med på ”nytt krisavtal”.

När en klubbordförande är  missnöjd över avtalet och startar en namninsamling  så skriver media att det finns ett massivt motstånd mot uppgörelsen och förbundsledningen som sagt ja till avtalen.

En klubbordförande som läst vad media skrivit om avtalen och bildar sig en egen uppfattning innan ens förbundet hunnit lägga upp uppgörelsen i sin helhet på hemsidan.

Ja med medias skrivning kan det inte varit så svårt att få medlemmar att haka på namninsamlingen……de visste ju inte heller helheten utan lyssnade på sina förtroendevalda.

Och för att återigen förtydliga för media och andra som inte riktigt förstått hur det går till vill jag påpeka att 8 enhälliga delegationer bestående av förtroendevalda från hela landet sa ja till uppgörelserna……inte förbundsledningen. De tar beslut nu efter avtalsrådets godkännande.

När avtalsrådet den 8 april samlades stod det att läsa att ”upproret” åker till Stockholm för att protestera och att en het debatt fördes på avtalsrådet.

Hm….jag var med på avtalsrådet och det sk. upproret bestod av tre personer som i omgångar var uppe i talarstolen men så särskilt het var inte debatten och avtalsrådet var snabbt tydliga med att visa genom applåder att man stödde dem som pratade för uppgörelsen.

Varför måste en del media vinkla allt negativt så stora IF Metall ser ut att vara boven i dramat? Varför är det så svårt för media att skriva om vad IF Metall gör för bra saker?

De vinklar det på ett sätt de tror lockar läsare och ”glömmer” lite fakta där det passar.

När de istället borde skriva om allt bra facket gör och att det görs för medlemmarnas bästa.

Är övertygad om att läsarna vill ha upplysning och media ska nog akta sig så inte folket slutar helt att läsa vad som skrivs om det upplevs som rappakalja.

Published in: Okategoriserade on 09 april 2010 at 13:19  Kommentera