Nog med pajkastning…..rättning i LO-leden tack!

Fler avtalsuppgörelser är nu gjorda inom LO. Senast ut är GS och Livs. De har fått samma lönenivåer som IF Metall men löst bemanningsfrågan annorlunda.Pappers är kvar och vill varken ha IF Metalls eller GS/Livs lösningar. Blir spännande att se vilken lösning de kommer fram till.

GS/Livs lösning innebär i korthet om jag tolkat det hela rätt:

Om företaget vill hyra in personal och det samtidigt finns uppsagda med företrädesrätt till återanställning så ska företaget särskilt förhandla med facket lokalt och om det behövs även centralt. Om dessa förhandlingar slutar i oenighet kan arbetsgivaren låta en nyinrättad nämnd avgöra om det med bakgrund av LAS är ett otillbörligt kringgående av företrädesrätten. Under processen med förhandlingar får arbetsgivaren ta in bemanningsföretag.

En tanke som slår mig direkt är om en nämnd verkligen kan tolka LAS annorlunda än Arbetsdomstolen……tveksamt. Jag kan i okunskap vara fel ute här men tillåter mig att ha mina högst personliga funderingar.

Om inte är läget detsamma som innan……efter en liten fördröjning med förhandlingar så finns inget extra skydd för företrädesrätten. Om nämnden själva kan avgöra så finns det hopp och låt oss hoppas det.

Och efter den senaste tidens pajkastningar och skyllandet på någon annan är det verkligen dags för rättning i leden. Vi ska inte bjuda arbetsgivare och regering på mer spektakel nu.

Nu har vi gruffat av oss en stund och får låta avtalsadrenalinet vila …….det är mindre än 22 månader kvar till nästa avtalsrörelse startar och då måste vi vara alerta igen.

Nu skärper vi till oss igen och håller ihop i vanlig ordning och tar nya tag. Inom förbunden och mellan förbunden……bara då är vi starka nog att bedriva en valrörelse som rullar på allt snabbare.

Vi har gemensamt ett val att vinna om mindre än 6 månader.

Published in: on 31 mars 2010 at 15:19  Kommentera  

En del är jäkligt kvicka att tycka innan de ens vet vad det är de har en åsikt om.

Läser att en del tycker si och en del tycker så om IF Metalls nya avtal och då främst om lösningen i bemanningsfrågan vad gäller företrädesrätten. Den vanliga missuppfattningen är att de tror att vi avtalat bort företrädesrätten till återanställning på 9 månader enligt LAS. Det kan inte vara mer fel. Vi har kompletterat de 9 månaderna i LAS med en kollektivavtalsförstärkt företrädesrätt på 6 månader. ( KFF ) Alltså av de 9 månaderna är 6 månader förstärkta.

Rättsläget enligt LAS innan avtalet var att de som sagts upp p.g.a. arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning om företaget anställer igen inom 9 månader. Om företaget istället hyrde in från bemanningsföretag så räknas inte det som en anställning…..och därmed förelåg ingen rätt till återanställning.

LAS ser fortfarande likadan ut efter nya avtalet……9 månaders företrädesrätt gäller om företaget anställer igen. En komplettering till lagen skrivs in i avtalen som säger att företagen inte får ta in bemanningsföretag inom 6 månader efter att de uppsagda har gått hem för kollektivavtalet ger 6 månaders förstärkt företrädesrätt till de uppsagda. Detta innebär att företaget måste ta in folk från de som sagts upp.

Om ingen tvist uppstår om inhyrning vid produktionsökning under dessa 6 månader utan företaget helt naturligt vill återanställa så är det som vanligt turordningsreglerna i LAS som gäller. Vid tvist och den fackliga organisationens nej till inhyrning är det fortfarande återanställning som gäller men arbetsgivaren har rätt att välja 1 av 3 som ska återanställas, resten är helt enligt turordningen.

Varför detta med arbetsgivarens rätt att välja?

Innan vid inhyrning och noll rätt till återanställning så valde arbetsgivaren fritt och tipsade bemanningsföretaget om vilka de ville ha tillbaks. Nu måste arbetsgivaren ta från ”listan” och kan inte välja helt fritt.

Arbetsgivaren ser denna reglering av företrädesrätten som en allvarlig inskränkning i deras rätt att bestämma över sin verksamhet och lösningen med 1/3 är en liten rätt kvar till dem i en situation där de tidigare hade hela makten d.v.s vid inhyrning.

Denna reglering i avtalen är stora steg framåt i förbättrade villkor för oss arbetare. Vi har aldrig varit ute efter ett veto att kunna totalförbjuda inhyrning. Synd att människor inte sätter sig in i läget innan de har åsikter som de sprider omkring sig. Synd att inte ens Pappers och GS kan sätta sig in i detaljer innan de kritiserar vårt avtal. Och de är fria att hitta sina egna lösningar som de tycker passar deras branscher och då kommer inte vi att lägga oss i, eller kritisera.

Published in: Okategoriserade on 28 mars 2010 at 11:37  Kommentera  

Så var det då klart…..industrins första avtal i denna avtalsrörelse.

Sent omsider och efter mycket slit för våra förhandlare och mycket iskyla från arbetsgivarna är nu de första avtalen i hamn. IF Metalls avtalsråd ska inom kort behandla frågan och sedan tar förbundsstyrelsen ett slutgiltigt beslut. Och vilket avtal det blev……bemanningsfrågan löstes, löneökningar centralt och ingen disposivitet…….arbetsgivarnas krav tillbakavisades ett efter ett.

Hålet i LAS är nu tilltäppt angående företrädesrätten till återanställning då företaget valt att anlita bemanningsföretag istället för att anställa.  En reglering i avtalen gör nu att arbetsgivarna hindras från att hyra in under 6 månader efter uppsägningar. Arbetsgivaren måste återanställa dem med företrädesrätt istället.

Från noll rätt till återanställning i dessa situationer har vi nu som ett komplement till de 9 månaders företrädesrätt i LAS en förstärkt företrädesrätt under 6 månader.

Arbetsmarknadens parter visar återigen styrkan i den Svenska modellen med kollektivavtal som görs upp mellan parterna när man  kommer överens om en reglering där lagstiftningen brister.

Man visar också en styrka och ett ansvar när man kommer överens om en ny möjlighet fram till sista oktober, att överbrygga den ekonomiska krisen. En möjlighet enbart för våra medlemmar som jobbar på företag som fortfarande har det ekonomiskt svårt och man kan komma överens lokalt om arbetstidsminskning för att rädda jobben om ingen annan utväg finns.

Jag har fått vara med hela resan från medlemmars krav och förväntningar, avtalsrådets beslut, delegationens arbete, frustrationen över arbetsgivarnas krav och ovilja att förhandla och fram till beslut efter mycket funderingar och diskussioner i delegationen. Man kan alltid önska mer i en uppgörelse men styrkan ligger i att kunna inse när mesta möjliga är uppnått denna gången.

En enhällig delegation sa ja till hemställan och står till 100% bakom uppgörelsen. Detta är en fantastisk resa som jag har gjort en gång innan och gärna gör igen.

Samarbetet i delegationen och med förbundet är något som värmer i hjärtat liksom allas vilja att göra det bästa för alla medlemmar.

Att ro i hamn detta avtal utan att ens varsla om konflikt när tiden börjar rinna ut och andra förbund varslar frustrerat i väntan på vårt resultat, är sannerligen en stor styrka i sig.

Att som IF Metall med medias och allas blickar kritiskt riktade mot sig, ha styrkan och lugnet att målmedvetet jobba vidare, visar återigen vilken bra organisation vi har.

Published in: on 27 mars 2010 at 16:32  Comments (2)  

Oredan har arbetsgivarna själva skapat i denna avtalsrörelse.

Förbundsdirektören Henrik Bäckström på Bemanningsföretagen tror att frågan om företrädesrätten är löst på hela arbetsmarknaden med tanke på tjänstemännens nya avtal.

Han säger:

”Under en längre tid har bemanningsfrågan varit en stoppkloss för att avtalsrörelsen ska kunna rulla vidare. Men i och med tjänstemännens och akademikernas nya avtal är den borttagen

Om tjänstemanna/akademikerlösningen på den så kallade bemanningsfrågan inte är av normerande karaktär står svensk arbetsmarknad inför stora problem.

– Det skulle innebära att det uppstår otaliga varianter av unika begränsningslösningar i alla de kollektivavtal som finns, vilket skulle skapa oreda och otydlighet vilka regler som gäller i varje given situation för såväl anställda, inhyrda, kundföretag som bemanningsföretag.”

Såklart att han tycker det för det vore ju smidigt för dem.

Tjänstemännen gjorde oss andra en björntjänst med sitt nya avtal. Inte bara genom att strunta i samordningen och teckna på 18 månader utan framförallt i denna viktiga fråga som de inte reglerade ordentligt.

Tack så mycket Unionen och Sveriges Ingenjörer.

En fråga som redan innan var svår att lösa är väl nu med tuppkammen ordentligt rest hos arbetsgivaren näst intill omöjlig. Men ingen ska tro att vi andra släpper frågan för vi accepterar inte att arbetsgivarna kränker våra medlemmar genom att kringgå LAS.

Om det sen blir rörigt med olika avtal så är det sannerligen inte oss man ska skylla på utan arbetsgivarna själva som hade så brått även om de visste hur viktig frågan är för LO-förbunden.

Så tro och anse kan Mr Bäckström få göra men vi har inte sett det färdiga resultatet än. Och det kommer han nog bli varse.

Återigen vill jag rikta medlemmarnas tack och stöd till våra kämpande förhandlare på IF Metall som slitit i flera veckor i sträck nu.

Nutidens ”Working class heroes”

Published in: on 23 mars 2010 at 17:16  Kommentera  

Spänningen stiger i avtalsrörelsen….värre än värsta rysaren på tv.

Är väl en underdrift att säga att spänningen är hög i årets avtalsrörelse. Den är snarare olidlig. Vad händer nu? Livs och Handels har varslat om konfliktåtgärder. Livs än så länge om övertidsblockad och blockad mot nyanställningar och utökad bemanning. Handels drar på stort med en gång och varslar om strejk lagom till påsk.

Pappers och GS tightar upp samarbetet och säger att de gemensamt ska ta beslut i frågan. Vad gör IF Metall då? Kan vi fortsätta våra diskussioner eller dras vi med i den stora konfliktvågen?

Kan något förbund nu göra upp utan att vänta in de andra och inte låta konfliktvapnet få en chans? Jag vet inte svaret men det visar sig tids nog.

Ja spänningen är som sagt hög och alla springer vi mellan datorn och telefonen för att inte missa senaste nyheterna.

Det som helt klart ställer till problem här är Svenskt Näringsliv som med järnhand styr arbetsgivarorganisationerna och inte vill ha en lösning på frågan om företrädesrätten. En fråga som alla förbunden har gemensamt och ser som en oerhört viktig fråga.

Published in: on 22 mars 2010 at 12:04  Comments (1)  

Skärpning…..skattesänkningar är inte löneökningar!

Det är tragiskt att se vissa kommentarer till tjänstemännens nya avtal i olika medier. Folk tycker att lönenivån är för låg och det kan vi hålla med om, men det tragiska är att Alliansen vinner på det. Några kommentarer är att facket inte fixar  reallöneökningar men Alliansen ser till att folk får mer i plånboken.

Hur ovetande får människan vara egentligen?

Löneökningar ska inte ske genom skattemedel utan genom avtal mellan arbetsmarknadens parter. Det är det första varje människa borde begripa. Vad tror man händer om arbetslösheten eller sjukdomen slår till och den dagen det är dags att gå i pension om skatten reglerar lönerna?

Jo om du tjänar ex. 20 000 kronor innan skatt så är det på det beloppet a-kassa, sjukpenning och pensionsinbetalning beräknas.

Sen kan någon tycka att medan man har jobb och är frisk så får man mer i plånboken för att skatten sänks. Men även om skatten sänks till nästan noll och ingenting så drabbas du om du inte har jobb. Om inte lönerna höjs innan skatt så är och förblir det 20 000 kronor som är beräkningssumman. Dessutom är Alliansens skatter högre på a-kassa, sjukpenning och pension. Du förlorar dubbelt upp.

Så sluta nu alla att vara så jädrans egoistiska. Tänk istället på medmänniskan som har det sämre och på att vi alla hamnar i den situationen förr eller senare.

Alliansen bryr sig inte om de som har det sämre och vi kommer att få betala mer och mer av välfärden själva med deras politik och då är det inte så varmt i byxorna längre.

I årets avtalsrörelse är kraven från facket anpassade efter vad arbetsmarknaden klarar just nu med tanke på konjunkturen. Det är väl ingen som tror att vi kan få några revolutionerande höjningar efter den megakris som varit. Däremot ska vi inte nöja oss med ingenting utan få ut det som är rimligt.

Vi måste se till att vi får reallöneökningar i förhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter och politikerna ska hålla sig utanför den biten.

Vi måste också se till att byta regering så att alla kan få del av den gemensamma välfärden.

Så det är sannerligen inte läge att sitta still och tycka synd om sig själv utan hög tid att förstå hur allting fungerar och kavla upp ärmarna och kämpa för solidaritet och rättvisa.

Published in: on 21 mars 2010 at 9:01  Kommentera  

Det som inte tar död på dig….stärker dig

Det som inte tar död på dig…..stärker dig är en fras med mycket sanning både privat i vardagen och i arbetslivet och nu senast i avtalsrörelsen. Unionen och Sveriges Ingenjörer går ifrån FI-samordningen och tecknade avtal med arbetsgivarna. Det tar inte död på oss andra utan tvärtom stärker det insikten om hur viktigt det är att hålla ihop.

Varför denna brådska att rusa först förbryllar…..man säger från deras håll att de tagit ansvar och satt märke för arbetsmarknaden men ensamma sätter de inget märke. Och hur tänkte de om nästa avtalsrörelse då?

De tecknar på 18 månader vilket innebär att nästa gång går deras avtal ut på hösten 2011. Om alla andra lyckas få avtal som löper ut som normalt på våren….då är de ensamma utan stöd från övriga förbund om att ställa sina krav på hösten och sätter inget märke då heller. Ensam är inte stark.

Vad hände med den viktiga företrädesrätten…..den har ingen reglering i deras nya avtal. Och framförallt……vad hände med den ingångna samordningen inom FI? Var den inget värd?

Arbetsgivarna säger sig vara hyfsat nöjda men min högst personliga tolkning är att de är mer än hyfsat nöjda. De fick ge löneökningar centralt som inte svider särskilt mycket och fick i gengäld 18 månaders avtalslängd och ingen reglering av företrädesrätten.

De betalade ett lågt pris för en splittring inom industrifacken och kan fortsätta att kränka tjänstemännens medlemmar genom att kringgå LAS.

Men vi andra som är kvar fortsätter att hålla ihop så detta dödar inte på något sätt vårt samarbete och vår fortsatta styrka. Vi har ingen brådska och håller fast vid våra krav.

Det mullrar rejält i leden nu om sammanhållning och fortsatt kamp för våra villkor.

Tror att det var väldigt länge sen medlemmarna var så eniga med en sån kampvilja som nu. Man kan riktigt höra ropen skalla: Upp till kamp!! Solidaritet och rättvisa åt alla!!

Vi måste hitta en rimlig lösning snart på detta. Annars……som en i delegationen….som förtroendevald…..som medlem….som medmänniska tvekar inte jag…..då är det ”Upp till kamp kamrater !”. Då är det nog.

Published in: Okategoriserade on 20 mars 2010 at 12:36  Comments (2)  

Svenskt Näringsliv styr med järnhand……eller är det bara teater?

Svenskt Näringsliv verkar ha tagit Dag Klackenberg, VD i Svensk Handel i örat eller är allt bara ett medvetet spel för att försöka pressa industrifacken till att backa i sina krav för att vara först att teckna avtal?

På Svenskt Näringslivs hemsida går det att läsa följande:

”Alla avtalsförhandlingar sker inom ramen för de mål som satts för avtalsrörelsen 2010 av arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv”, säger Svenskt Näringslivs vice VD Christer Ågren.

Även Klackenberg gör ett uttalande:

Inom Svensk Handel är vi mycket angelägna om att upprätthålla samverkan inom Svenskt Näringsliv. Inför de hot om konflikt som nu riktas mot handeln är detta viktigt för oss som företräder handelns arbetsgivare. Om inte industrins parter levererar ett märkessättande avtal får vi på arbetsgivarsidan räkna med att andra motparter kommer att försöka teckna avtal utifrån sina krav.  Primärt önskar vi dock att andra parter kan vänta in industrin eftersom det är viktigt för samhällsekonomin och företagens konkurrenskraft att avtalen utgår från industrins förutsättningar.”

Lite mjukare tongångar från Klackenberg än vad som gick att läsa i tidningarna häromdan då han sa att om inte industrin blir klara att teckna avtal så kommer Svensk Handel inte att vänta. Man kommer att teckna avtal med motparten oavsett om industrin inte är klara och då är det Handeln som sätter normen.

Det borde ha irriterat Svenskt Näringsliv så de har kanske tagit Klackenberg i örat för hans uppstudsighet och talat om att han ska göra som de säger. Eller är Svenskt Näringslivs sammanhållning så vattentät att det faktiskt är ett medvetet utspel i media för att pressa facken i industrin?

Vilket det än är så kvarstår faktum. Vissa frågor måste få en rimlig lösning innan industrin har ett nytt avtal. Finns ingen möjlighet eller vilja från vår sida att lägga sig platt bara för att vara först ut och sätta normen. Det skulle kunna bli en norm som ingen annan tar på allvar i allafall och då faller tanken med industrins normerande roll ändå.

Därmed inte sagt att vår normerande roll är oviktigt för det är den inte och det håller t.om Svenskt Näringsliv med om.

Published in: on 18 mars 2010 at 9:59  Kommentera  

Fölster ger oss en spark i magen….. sänkta löner är hans tips mitt i avtalsrörelsen.

Efter att ha hört många upprörda röster om ”debatten” i gårdagens Aktuellt angående avtalsrörelsen så har jag nu tittat på den. Jag förstår upprördheten och instämmer.  Stefan Fölster från Svenskt Näringsliv vräker ur sig att det bästa just nu vore en lönesänkning…..ja ni läste rätt…en lönesänkning inom industrin för att rädda företagen.

Han säger det utan att blinka och när reportern säger att företagen har ju råd med aktieutdelningar tycker han att det är självklart och skyller även det på industriarbetarnas höga löner. Han menar att eftersom lönerna har enligt hans tycke, ökat så mycket de senaste året så har företagen inte råd att investera utan ger tillbaks överskott till aktieägarna.

Men backa bandet här nu……krisen orsakades inte av några höga löner för industriarbetarna utan det var efterfrågan på industrins varor som försvann.

Detta gjorde att tusentals jobb försvann och gav massuppsägningar som följd.  Det var priset vi fick betala för krisen och vi tänker inte betala en gång till genom lönesänkningar.

Att en del företags ekonomi försvagades är inget konstigt eftersom inkomsterna minskade. Men nu om det finns pengar och allt behöver göras för att öka efterfrågan ger företagen  pengar till aktieägarna och vill dessutom sänka lönerna……..hur tusan får han ihop den ekvationen…..köpkraften ökar inte ett dugg….tvärtom.

Eller hade Fölster tänkt sig att det är aktieägarna som ensamma ska öka efterfrågan och börja köpa grejer så att industrin kan öka?

Nä om hans tanke var att försöka lugna ner arbetarna i denna avtalsrörelse genom att försöka få oss att tro att vi ska sänka lönen till förmån för aktieägarna och arbetsgivarna……då tog han rejält miste. Han talade istället klart och tydligt om hur Svenskt Näringsliv ser på vanliga arbetare…..vi är ingenting värda och allt som går fel är vi skuld till

Detta var inget annat än en spark i magen på både alla uppsagda och de med jobb.

Han lade på rejält med ved på brasan i en infekterad avtalsrörelse.

Published in: Okategoriserade on 17 mars 2010 at 15:10  Comments (1)  

Billigare att ta ledigt från jobbet och städa själv än att använda RUT-avdraget.

Gästbloggare idag är Anna Björklund, industriarbetare och förtroendevald IF Metall  avdelning 31 Norra Kalmar län.

Jag har inte råd med RUT

Det pratas om RUT-avdraget och jag blir lite fundersam. Det skrivs att många barnfamiljer använder RUT-avdrag för att få ihop vardagspusslet.
Jag känner ingen som använder RUT. För mig är det svårt att förstå vilka barnfamiljer som har råd att betala 300 kronor per timme för fyra timmar i veckan. Vilket det tar att städa hemma hos mig. Det blir 2400 kronor per månad. Om man kan utnyttja bidraget fullt ut. För det måste du tjäna 300 000 kr på ett år för att kunna det.
Skulle jag lägga 2400 kr för att få mera tid med mina barn. Då måste jag ha mer i lön.
Så inte är det vi som jobbar på fabriksgolvet som har nytta av den överklasspolitik som bedrivs med skattebetalarnas pengar.
Jag tjänar mer på att ta ledigt från mitt eget jobb och åka hem och städa i så fall.

Anna Björklund (s)
En undrande småbarnsmamma

Published in: on 11 mars 2010 at 14:22  Kommentera